Matineul  de Crăciun şi Anul Nou se va petrece pe 25 decembrie 2015, vineri, în Sala  Teatrului  Republican de Păpusi „Licurici

Citește mai mult

Acum un an, la inițiativa acad. Ion BOSTAN, rectorul UTM, în cadrul unei vizite de lucru în țara noastră a delegați ei Universității Tehnice din Brno, Cehia, a fost semnat un Acord de colaborare cu UTM. Recent, doi profesori de la Facultatea de Construcții a universității-partenere din Brno au efectuat o vizită de documentare și instruire la Facultatea Urbanism şi Arhitectură, UTM.

Citește mai mult

În şedinţa din 24 noiembrie a.c. Senatul UTM a aprobat propunerea privind conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa dlui Pius Emanuel FRICK, reprezentant al Fundaţiei Internaţionale „Liechtenstein Development Service” (LED) în RM. Rezultatele colaborării cu Fundaţia LED şi activitatea acesteia în vederea susţinerii învăţământului profesional-tehnic au fost prezentate de către conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, prorector pentru formare continuă şi relaţii internaţionale, și conf. univ., dr. Maria VASILIEV, șef Departament Formare Continuă Cadre Didactice.

Citește mai mult

Pe 27 noiembrie 2015, în cadrul festivității de decernare a premiilor laureaţilor celei de-a XIV-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT”, acad. Valeriu CANȚER, președintele Consiliului Naţional pentru Acreditare și Atestare, a înmânat diplomele de Laureați ai Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2014”: Citește mai mult

Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de Merit – anul de studii 2015-2016, pentru cei mai buni studenţi ai ţării. Concursul este organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al companiei Orange Moldova. Cei mai buni studenţi şi masteranzi vor beneficia de 50 de burse în valoare de 12.000 lei fiecare (până la 35 de burse pentru studenţii din ultimul an de studii (ciclul I Licenţă) şi până la 15 burse pentru studenţii masteranzi din primul an de studii (ciclul II Master).

Citește mai mult

În legătură cu expirarea termenelor de aflare în exercițiul funcțiunii, în septembrie a.c. Senatul UTM a anunţat concursul de ocupare a funcţiilor de decan la trei facultăţi. Pe 24 noiembrie 2015 Senatul UTM a validat rezultatele alegerilor celor trei decani.

Citește mai mult

În perioada 26-28 noiembrie 2015, în cadrul UTM va avea loc Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților.

Imagine-RoJAM-03

Organizația studențească BEST Chișinău vine cu un eveniment de excepție  – RoJAM, organizat pentru prima dată în Republica Moldova, ce va avea loc în perioada 27-30 noiembrie la Vadul lui Vodă.

Citește mai mult

  1. Modificarea Componenței Seminarului Științific de Profil: 122. Informatica Aplicată; 232 .Calculatoare și Tehnologii Informaționale
  2. Cu privire la aprobarea planurilor de invățământ a cursurilor de formare continuă în proiectarea asistată de calculator elaborate la FUA

ugrad2The U.S. Embassy is pleased to announce the open competition for the Global UGRAD Program for undergraduates for the 2016-2017 program.

Participants will be selected for academic excellence, leadership potential, proficiency in written and spoken English, and flexibility to be an exchange student.

Citește mai mult