Horizon2020

Oficiul Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST) aduce la cunoștința comunității științifice din Republica Moldova următoarele:  în data de 14 octombrie curent, Comisia Europeană a lansat noile apeluri H2020 pentru anii 2016-2017.

Termenul de depunere a propunerilor de proiect variază în funcție de tematica și tipul proiectului.

Principalele domenii tematice în cadrul cărora pot fi depuse propuneri de proiecte colaborative sînt:

  • Sănătate, schimbări demografice și bunăstare
  • Securitate alimentară, agricultură și silvicultură durabile, cercetare marină și maritimă privind apele interioare și bioeconomie
  • Surse de energie sigure, ecologice și eficiente
  • Transporturi inteligente, ecologice și integrate
  • Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, de mediu, utilizarea eficientă a resurselor și materiilor prime
  • Europa într-o lume în schimbare – societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive
  • Societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și a cetățenilor săi

Cu cea mai mare rată de succes în Programul Cadru 7 și în primele apeluri H2020, un interes deosebit pentru cercetătorii din Republica Moldova, autoritățile publice, ONG-uri și IMM-uri, pot prezenta Acțiunile Marie-Sklodowska Curie.

Detalii suplimetare în acest sens pot fi găsite pe site-ul Comisiei Europene și cel al Rețelei Punctelor Naționale de Contact pentru Programul H2020:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

http://www.h2020.md/

Notă de informare cu privire la apelurile H2020 pentru anii 2016-2017

Notă de informare cu privire la primul apel lansat în cadrul Programului Transnațional Dunărea

Notă de informare privind lansarea apelurilor H2020

(Visited 1 times, 1 visits today)