- UTM - https://utm.md -

Un centru stiințifico-didactic performant s-a dat in exploatare la FTMIA

Din 19 octombrie 2015 baza tehnico-materială a Facultății Tehnologie şi Management în Industria Alimentară (FTMIA) s-a completat cu un performant Centru didactico-științific în domeniul păstrării produselor horticole, dotat cu echipament modern în cadrul Proiectului Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională și Corporația Provocările Mileniului.

În deschiderea ceremoniei de inaugurare a Centrului, dr., conf. univ. Vladislav REȘITCA, decanul FTIMIA, a prezentat oaspeții de onoare ai evenimentului: Thomas Edward RHODES, directorul USAID-Moldova, Vitalie GORINCIOI, directorul Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”, Rodica MIRON, manager de proiect USAID-Moldova, menționând că această platformă didactico-științifică amenajată pentru Catedra Tehnologia Produselor Alimentare este rodul colaborării fructuoase dintre UTM și Oficiul USAID-Moldova.

Salutând cordial corpul profesoral și studenții, Jonathan KATZ, adjunctul viceadministratorului USAID în Europa și Eurasia, a declarat: „Sunt încântat să mă aflu aici, deoarece este un exemplu excelent al faptelor USAID în Europa: noi facem echipă cu partenerii pentru a promova societăți reziliente și democratice, consolidăm creșterea economică și susținem integrarea europeană. Noi răspundem oportunităților și provocărilor prin programe inovative, care ajută partenerii noștri în procesul de tranziție spre o democrație prosperă, pluraliste și bazate pe schimbul liber. Sunt sigur că inginerii pregătiți sau reciclați în cadrul acestui Centru vor contribui la încetățenirea afirmației, conform căreia prin fructele și legumele exportate cu brandul „Moldova – gust deosebit”,  Republica Moldova este livada lumii. SUA va susține și pe viitor aspirațiile poporului moldovenesc spre prosperare, bunăstare și democrație. Iar studenții vor beneficia de echipamentul Centrului și vor valorifica oportunitățile oferite de Acordul de asociere a RM la UE.

Acad. Ion BOSTAN, rectorul UTM, a subliniat că asigurarea calității pregătirii profesionale a inginerilor în mare parte depinde de baza materială de instruire, de dotarea procesului educațional și de cercetare universitară cu echipament performant. „Acest centru va completa un gol, care se resimțea în instruirea viitorilor ingineri și efectuarea unor cercetări în domeniu. Din partea colectivului UTM, exprim sincere mulțumiri guvernului și poporului american pentru ajutorul dezinteresat acordat prin intermediul programului USAID de-a lungul a peste 20 de ani, contribuind astfel la dezvoltarea tuturor ramurilor  economiei Republicii Moldova.”

După excursia oaspeților prin sălile Centrului, coordonatorul de proiect ACED-USAID Viorel LEAHU și dr., conf.univ. Artur MACARI, șeful Catedrei tehnologia produselor alimentare, au precizat valoarea didactico-științifică a Centrului: cele 4 celule frigorifice de ultima generație vor oferi posibilitatea de a efectua lucrări de laborator și cercetări științifice privind utilizarea tehnologiilor de control a compoziției chimice a aerului și a regimurilor termice. Aici se va efectua instruirea studenților care studiază maşinile şi instalaţiile frigorifice; fermierii vor primi asistență tehnică privitor la implementarea tehnologiilor performante de condiționare post-recoltă a fructelor și legumelor. Totodată, de serviciile Centrului vor putea beneficia și studenții de la facultățile de profil ale UASM, reprezentanții agențiilor economici din horticultură, procesarea și păstrarea producției pomi-legumicole. UTM va administra laboratorul în cadrul Facultății de Tehnologie și Management în Industria Alimentară și va acoperi toate costurile asociate cu utilizarea laboratorului în scopuri educaționale. Activitățile de transfer tehnologic și de cercetare vor fi finanțate prin intermediul parteneriatelor public-private. Crearea acestui laborator a costat 95,600 USD, din care 80,600 USD au fost donați de Guvernul SUA.

(Visited 2 times, 1 visits today)