În temeiul Memorandumului privind crearea Centrului de Excelență în domeniul TIC, semnat la 25 septembrie 2014 între Ministerul Educației, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Agenția USAID, companiile Microsoft și IBM, în data de 19 octombrie 2015 la UTM a fost lansat Proiectul de constituire și dezvoltare a Centrului de Excelență în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor – TEKWILL.

Salutând lansarea acestui important proiect la UTM, viceministrul TIC Vitalie TARLEV, a menționat că Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor este preocupat de crearea cadrului favorabil de politici pentru sectorul TIC. În acest context au fost elaborate și se implementează Strategia Națională „Moldova Digitală 2020”, Strategia de sporire a competitivității industriei IT, urmează a fi promovat și un proiect de lege privind parcurile IT. O direcție prioritară în toate aceste documente este dezvoltarea capitalului uman, iar Centrul de Excelență „TEKWILL” din cadrul UTM constituie un pas concret în acest sens. Lansată printr-un parteneriat public-privat, această platformă de instruire și cercetare în domeniul TIC va impulsiona creșterea economică a Republicii Moldova prin asigurarea fluxului suficient de ingineri înalt calificați și va stimula perpetuarea unui ecosistem favorabil dezvoltării antreprenorialului și potențialului de inovare, consideră viceministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al RM.

„Parteneriatul este cuvântul-cheie al acestui eveniment, a declarat Excelența sa James D. PETTIT, ambasadorul SUA în RM, constatând că lansarea acestui important proiect a fost posibilă cu suportul Guvernului RM, donatorilor externi, reprezentanților sectorului privat din domeniul TIC și al UTM. Numărul studenților la Facultatea CIM este în creștere, au nevoie de recalificare și angajații companiilor de specialitate, iar această platformă didactico-științifică le va permite să-și fortifice potențialul.”

Excelența sa Signe BURGSTALLER, Ambasadorul Regatului Suediei în RM, a menționat că domeniul TIC în țara sa este înalt dezvoltat grație faptului că companiile private de profil implementează Programul SIDA al Guvernului Suediei. „Noi ne aliniem la Proiectul privind Centrul „TEKWILL”, venind cu contribuția financiară necesară și propunându-vă pentru diseminare experiența noastră”, a opinat diplomatul suedez.

Gazda evenimentului, acad. Ion BOSTAN, rectorul UTM, a amintit că a trecut doar un an și 23 de zile de la semnarea Memorandului de intenții. Și astăzi suntem martorii derulării Proiectului Centrul „TEKWILL”, conceput ca o platformă educațională, de cercetare și inovare interuniversitară pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la toate facultățile de profil din RM, cu o deschidere largă către mediul de afaceri din domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor din țara noastră, dar și din regiunea de Sud-Est a Europei. Aducem sincere mulțumiri Guvernului SUA, poporului american, ambasadei Suediei, partenerilor externi pentru ajutorul dezinteresat acordat pe parcursul mai multor ani segmentului educațional din R. Moldova. Centrul „TEKWILL”, a concluzionat rectorul UTM, va pune la dispoziția audienților un mediu de studiu tehnologic avansat, laboratoare și săli dotate cu echipamente de ultimă generație, programe educaționale practici performante și tehnologii de ultimă oră, asigurând astfel pregătirea profesională cât mai bună a inginerilor TIC, care sunt solicitați de piața muncii să-și lanseze afacerile acasă, în Moldova, să deschidă noi locuri de muncă scientointensivă bine plătite, astfel contribuind personal la creșterea industriei TIC în Republica Moldova, la relansarea economică și prosperarea țării noastre.

„Acest centru pe care îl lansăm astăzi este un rezultat al activităților USAID în Europa și în alte regiuni. Dezvoltarea economică și durabilitatea unei țări depinde de forță de muncă calificată care să fie competitivă pe plan internațional. Sarcina noastră este să ajutăm Moldova să treacă la economia de piaţă, să fie o ţară prosperă şi democratică. USAID este în Moldova de 20 de ani, timp în care am investit în dezvoltarea ei peste 1,1 miliarde de dolari”, a menţionat adjunctul viceadministratorului USAID pentru Europa şi Eurasia Jonathan KATZ.

La eveniment au fost prezenți Thomas Edward RHODES, directorul Oficiului USAID-Moldova, IurieŢURCANU, director executiv al Centrului de Guvernare Electronică, Ana Chiriță, director executiv al Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC, coordonatorul Proiectului Dezvoltare a Centrului de Excelență în domeniul TIC, reprezentanți ai corpului diplomatic, angajați ai Oficiului USAID-Moldova, parteneri, sponsori, cadre didactice, studenți și masteranzi.

TEKWILL își propune să impulsioneze creșterea economică a Republicii Moldova prin asigurarea unui flux suficient de specialiști înalt calificați. Anual aici vor fi instruiți circa 1000 de tineri. Centrul va pune la dispoziție un mediu de studiu avansat – laboratoare și săli dotate cu echipamente de ultimă generație, programe educaționale și practice performante, tehnologii ultramoderne. Pe viitor se preconizează o creștere a bugetului proiectului până la 7 milioane de dolari.

(Visited 4 times, 1 visits today)