Pe 13 octombrie 2015, la sugestia acad. Ion BOSTAN, rector al UTM, dr., conf. univ. Victor POGORA, decanul Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE), dr. hab., prof. univ. Valentin ARION, şeful Catedrei Termotehnică şi management în energetică (CTME), a fost convocată o masă rotundă cu genericul „Tarife echilibrate şi accesibile la energie” pentru jurnaliștii companiilor de televiziune, radiodifuziune şi presei scrise din RM.

În debutul evenimentului dr. Victor POGORA, pe post de moderator, a menţionat că, în situaţia creată, când tot mai frecvent se fac auzite obiecții privind cuantumul tarifelor stabilite de ANRE pentru sursele energetice, este de datoria Facultăţii de profil să-şi spună cuvântul cu responsabilitate, la nivel profesional asupra componentelor şi volumului tarifelor la energia electrică şi gazele naturale.

În aceiaşi ordine de idei și-a expus punctul de vedere şi acad. Ion BOSTAN: „În ultima perioadă se discută şi se fac multe declaraţii pe marginea calculării componentelor şi mărimii absolute a tarifelor. Cu regret, majoritatea acestor declaraţii sunt nefondate. UTM este unica instituție de învățământ superior ingineresc din RM, iar FEIE este unica facultate din țară, care instruieşte specialişti în domeniul energeticii. Sunt mândru că avem această facultate, care întruneşte specialişti calificaţi şi competenţi, în stare să se pronunţe asupra lacunelor comise în formarea prețurilor la sursele energetice. De aceea este oportun şi binevenit să aflăm opinia specialiștilor facultății, competenţi în aceste probleme.”

Pornind de la tratarea superficială, uneori chiar eronată în mass-media a problemelor legate de stabilirea tarifelor la sursele energetice (cum ar fi, de exemplu, „perla” difuzată de mai multe posturi tv, precum că „pentru RM e mai bine să preluăm energia de la intermediari”), CTME a pregătit un set de chestiuni, foarte sensibile pentru societate, care urmează a fi abordate în cadrul mesei rotunde de către reprezentanţii Ministerului Economiei, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a RM (ANRE) şi ai altor instituţii abilitate, agenţi economici din ramură, invitaţi la eveniment pentru a alfabetiza jurnaliştii în vederea informării corecte a cetățenilor.

Astfel, pentru dezbateri au fost propuse următoarelor subiecte: Tariful de furnizare a gazelor naturale de către Moldova-gaz SA; Tariful de achiziție a energiei electrice de la CTEM; Tariful de furnizare a energiei electrice de către ÎCS „Red Union Fenosa” SA; Situaţia financiară la RED-Nord şi RED Nord-Vest; Corectitudinea deciziei ANRE din 18 iulie 2015 privind suspendarea propriei decizii privind noile tarife la energia electrică şi gaze naturale; Furtul de gaze naturale descoperit în mai 2011 de ANRE; Soarta plăţii duble a datoriei RED-Nord din anii 2010-2011; Situaţia curentă cu privire la interconexiunea energetică cu partenerii europeni.

Dr. Sergiu CIOBANU, director ANRE, a menţionat că în Republica Moldova piaţa energiei încă este reglementată de stat, în persoana ANRE, care promovează o politică tarifară bazată pe următoarele principii: acoperirea costurilor minim necesare pentru procurarea resurselor energetice; acoperirea cheltuielilor de producere, transport, distribuţie şi întreţinere a mijloacelor fixe; utilizarea eficientă a resurselor energetice, materiale şi umane în sector; prevederea unei rate rezonabile de profit pentru întreprinderile energetice, care le-ar asigura o dezvoltare continuă în vederea menținerii securității energetice a statului; stimularea eficienţei managementului întreprinderilor energetice şi reducerii pierderilor tehnice şi comerciale. Întrucât toate sursele energetice sunt de import, costul resurselor energetice (gaze naturale, energie electrică) pentru consumatori în proporţie de circa 80-90 la sută depinde de costul de achiziționare a acestora în dolari. Noi considerăm că majorarea tarifelor cu 37% la energia electrică şi 15 la gaze, ce s-a produs la 31 iulie 2015 este justificată, dar insuficientă, deoarece ultima dată tarifele au fost revăzute în 2011-2012, iar între timp leul s-a depreciat faţă de dolar de circa 1,7 ori. În fine, auditul solicitat de noi, va stabili dacă am avut sau nu dreptate. Cât priveşte chestiunile ce ţin de RED-Nord şi RED Nord-Vest, dar şi furtul de gaze naturale descoperit în mai 2011de ANRE, acestea intră în competenţa organelor de stat şi de drept, a menționat directorul ANRE.

Consilierul de stat Mariana BOTEZATU, şef Direcţie generală securitate şi eficienţă energetică a ME, a declarat că în contextul executării „Strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2030” în prezent se efectuează studii de fezabilitate privind conectarea reţelei naţionale de energie electrică şi a sistemului de transport de gaze naturale cu sistemele din UE. În câţiva ani, la finalizarea lucrărilor de construcţie a gazoductului Iaşi-Chişinău şi a conexiunilor de transportare a energiei electrice va fi eliminat monopolismul de asigurare dintr-o singură sursă şi constituită o piaţă concurenţială reală şi în ţara noastră.

Expertul IDIS Victor PARLICOV, dr. ing. Nicolae MOGOREANU şi alţi participanţi la masa rotundă au meditat pe marginea subiectelor puse în discuție, făcând observaţii şi propuneri pertinente.

(Visited 1 times, 1 visits today)