În data de 1-2 octombrie 2015, Agenția Spațială Română (ROSA) a organizat împreună cu Agenția Spațială Europeană (ESA), Comisia Europeană, Asociația Europeană de Agenții Spațiale Guvernamentale EURISY și Parlamentul României, Camera Deputaților, în incinta Parlamentului României, sub egida Ministerului Român al Educației și Cercetării Științifice, cea de-a IV-a ediție a conferinţei COPERNICUS, dedicată utilizatorilor și furnizorilor de servicii Copernicus din Europa de Est.

Devenită un eveniment de referință pentru comunitatea din domeniul Observării Pământului (Earth Observation – EO) din Europa de Est, ediția curentă a demonstrat progresul realizat de acest program emblematic al UE care facilitează furnizarea de date fiabile cu beneficii pentru mediu și securitate.

În sesiunea plenară, prezidată de dr. Marius-Ioan PISO, președinte & CEO ROSA; Valerian VREME, Camera Deputaților a Parlamentului României; Sorin CÂMPEANU, Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România; dr. Thomas BEER, ESA, coordonator politici al Programului COPERNICUS; dr. Hugo ZUNKER, Departamentul cercetare și dezvoltare spațială, Comisia Europeană; dr. Stefaan de MEY, secretar general EURISY, au fost audiate și dezbătute rapoarte privind starea actuală a spațiului și tendințele pre-operaționale pentru evoluția Copernicus.

La conferință a fost invitată și Universitatea Tehnică a Moldovei, fiind reprezentată de Nicolae SECRIERU, dr., conf. univ., vicedirector al Centrului Tehnologii Spațiale; Viorel BOSTAN, dr. hab., prof. univ.; Livia NISTOR-LOPATENCO, dr., conf. univ., șef Catedră Geodezie, cadastru și geotehnică; Sergiu CANDRAMAN, șef Laborator dezvoltare componente microsateliți.

Unul dintre rolurile principale ale ROSA este de a promova dezvoltarea domeniului spațial din România, iar prin Convenția de colaborare semnată recent cu UTM cooperarea în domeniul tehnologiilor spațiale se va amplifica în continuare.

Educația și popularizarea sunt componentele ce stau la baza unei societăți, care înțelege și sprijină cercetarea spațială, care vede beneficiile acesteia pentru viața de zi cu zi și este încurajată să se implice. Prin urmare, a devenit una dintre prioritățile ROSA să relaționeze mai mult cu publicul, pentru a genera conștientizarea cu privire la activitățile României în spațiu și extinderea spre spațiul estic, în Republica Moldova, pentru a încuraja generațiile tinere să se orienteze spre o carieră în acest domeniu.

Agenția Spațială Română împreună cu Agenția Spațială Europeană au un rol important în promovarea și utilizarea cunoştinţelor în teledetecție, inovaţie şi educaţie pentru a construi o cultură a siguranţei şi acțiunii împotriva factorilor de risc fiind facilitată transpunerea informaţiilor satelitare obţinute la nivel regional în acţiuni naţionale şi locale.

Delegația UTM a prezentat la Conferință raportul „Regional Cooperation Actions Towards Developing the next Generation Observation Systems” și două postere: National Center of Space Technologies Infrastructure Connection to Global Educational Network for Satellite Operations, Design and Manufacture of Functional Components of The Microsatellite „Republic of Moldova”. Raportul este o trecere în revistă a cooperării Centrului Național Tehnologii Spațiale al UTM cu Agenția Spațială Română, Agenția spațială europeană, Departamentul comunicații digitale a Universității Siegen din Germania, inclusiv seria de proiecte realizate de Catedra geodezie, cadastru și geotehnică a UTM.

Posterele prezintă realizările la elaborarea microsatelitului „Republica Moldova” și realizările proiectului „Conectarea infrastructurii Centrului Național de Tehnologii Spațiale al UTM la Rețeaua Globală Educațională de operațiuni satelitare” ca parte componentă a programului „Conectarea Centrelor de excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană”, din cadrul Contractului de Grant nr. 2014/346-992 al Comisiei Europene „Suportul financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT-2020”.

Concluziile conferinței. Se observă progresele realizate de către Programul Copernicus, de la conferința din octombrie 2014 de la București, România, în special prin lansarea imaginii satelitare Sentinel-2 în luna iunie 2015 și prin creșterea numărului de utilizatori și disponibilitatea largă a serviciilor.

COPERNICUS va contribui în mod considerabil la o dezvoltare și o înțelegere în profunzime a proceselor fizice implicate în schimbările climatice și eforturile de a modela aceste procese, subliniind că modelele climatice numerice depind de observațiile spațiale, pentru a reproduce complexitatea diferitelor componente ale sistemului climatic (atmosfera, oceane, gheață, suprafețe de teren etc.), precum și de a proiecta scenarii climatice viitoare care depind de diverși factori socio-economice, inclusiv acțiunile viitoare ale oamenilor.

„Big Data (date voluminoase), tema primordială a acestei ediții a conferinței, este într-adevăr crucială în transformarea datelor libere și deschise, în informații care aduc beneficii concrete pentru mediu și societate.

Prin organizarea acestei conferințe, România promovează în cadrul internațional al Grupului de Observare a Pământului (GEO), Organizația Națiunilor Unite (COPUOS) și în alte foruri rolul decisiv al științei și tehnologiei spațiale în monitorizarea și gestionarea catastrofelor naturale și a schimbărilor climatice.

Prin participarea activă a colaboratorilor Universității Tehnice a Moldovei a fost promovată Republica Moldova spre viitoarea integrare în Programul COPERNICUS.

(Visited 15 times, 1 visits today)