UTM la noaptea cercetatorilor europeni

În fiecare an, începând din 2005, în ultima vineri a lunii septembrie, la inițiativa UE, în sute de oraşe europene se desfășoară concomitent Noaptea cercetătorilor europeni (NCE).  Evenimentul constituie o platformă reală de conștientizare a locului și rolului științei contemporane în asigurarea progresului și dezvoltarea societății, de diseminare a rezultatelor cercetătorilor, de propunere a unor oferte de transfer tehnologic.

Anul acesta evenimentul a fost organizat în contextul programului de cercetare al Uniunii Europene „Orizont 2020”. La 25 septembrie 2015 Chișinăul, pentru a doua oară după anul 2013, a fost gazda NCE. Corturile a peste 40 de instituții de cercetare și universități din țară și de peste hotare, au fost amplasate în orăşelul ştiinţific din Scuarul AȘM. Printre oaspeții de onoare ai evenimentului s-au aflat Prim-ministrul RM Valeriu STRELEŢ, ambasadorul Uniunii Europene în RM Pirkka TAPIOLA, viceministrul afacerilor externe şi integrării europene Daniela CUJBĂ, deputați în Parlament, miniștri, alte persoane oficiale. La NCE a participat și o echipă din partea universității noastre, care a prezentat mostre de aparate, echipamente, standuri și oferte inovaționale.

Referindu-se la realizările cercetătorilor UTM prezentate la eveniment, dr. hab., prof. univ. Valerian DOROGAN, prorector pentru știință, a menționat că realizările științifice ale cercetătorilor UTM sunt înalt apreciate în țară și departe de hotarele RM. La ediția a doua a evenimentului „Noaptea cercetătorilor europeni-2015” subdiviziunile de cercetare ale UTM s-au prezentat cu cele mai noi realizări.Pe un stand sunt expuse propuneri ingenioase de elaborare a producției poligrafice, făcute în cadrul Catedrei design şi tehnologii poligrafice a Facultății de Industrie Ușoară, aceasta fiind unica facultate din țară, care pregătește specialiști în tehnoredactare, machetare computerizată și tehnologii de imprimare, designul produselor poligrafice.

Centrul Național de Tehnologii Spațiale al UTM a adus la cunoștința publicului materialele privind experimentul de testare a modulului electronic de captare și transmisiune a datelor telemetrice și a imaginilor, destinat primului microsatelit autohton „Republica Moldova”. În cadrul experimentului, pe 21 septembrie 2015, din com. Bujor, Hâncești, în premieră, modulul respectiv a fost lansat în stratosferă cu un balon cu heliu, care a aterizat cu parașuta în apropiere de s.Drăsliceni, Criuleni. Zborul a durat 3 ore și 5 minute, iar balonul a atins altitudinea de 27.667 m. Echipamentul testat și-a dovedit fiabilitatea, iar calitatea informațiilor transmise este bună.

În condițiile crizei energetice un interes deosebit trezesc corpurile de iluminat pe bază de LED-uri. Cercetătorii Laboratorului de micro-optoelectronică al UTM au prezentat la NCE lămpi cu puterea de 5-60 wați, care pot fi utilizate pentru iluminarea încăperilor și a iluminatului stradal. Corpurile de iluminat respective au fost elaborate de cercetătorii noștri în baza LED-urilor de ultima generație, fabricate în Japonia și SUA. Organizând producerea acestor articole în Moldova, s-ar putea obține următoarele avantaje: vor fi create locuri noi de muncă scientointensivă; lămpile propuse au o durată de exploatare de 100 mii ore, față de 20 mii ore ale celor de import; întreprinderea producătoare ar asigura deservirea garantată post instalare a lămpilor (la cele de import nimeni nu garantează deservirea lor).

Iar cercetătorii Departamentului bazele proiectării mașinilor sistemelor s-au prezentat, tradițional, cu elaborări de ultima oră privind transmisiile planetare precesionale și sistemele de conversie a energiilor regenerabile.

UTM LA NOAPTEA CERCRETĂTORILOR EUROPENI
2
(Visited 33 times, 1 visits today)