Consiliul Suprem pentru Ştiință şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM anunță concurs pentru obținerea Bursei de excelență a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, pe anul 2016.

La concurs pot participa doctoranzii anului II şi III de studii, învățămînt de zi, bursieri din instituțiile de Stat cu activitate de doctorat.

Criteriile de acordare a burselor nominalizate sunt stipulate în Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelență a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii), pentru doctoranzi, aprobat prin HG nr.161 din 15.02.2008 şi modificat prin HG nr.539 din 02.09.2009.

Dosarele, însoțite de Fişa de evidență a doctorandului se vor depune la Consiliul Suprem pentru Ştiință şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, biroul 320, în perioada 30 octombrie – 07 noiembrie 2015.

Telefoane de contact: 23 54 48; 54 28 25; 54 63 82;

(Visited 72 times, 1 visits today)