Cu prilejul finalizării proiectului „TEMPUS-JPCR Educaţie în Inginerie Biomedicală, Iniţiativa TEMPUS pentru ţările Parteneriatului Estic – BME-ENA” („TEMPUS BME-ENA”), în zilele de 24-25 septembrie 2015 a avut loc Adunarea generală a membrilor consorțiului, la care au fost reprezentate: UTM; USMF „N.Testemiţanu”; Universitatea din Patras, Grecia; Universitatea VRIJE din Brussels, Belgia; Universitatea din Bologna, Italia; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gh. Popa”, Iaşi, România; Universitatea Tehnică din Varna, Bulgaria; Universitatea West Pomerană de Tehnologie, Szczecin, Polonia; Universitatea din Liubleana, Serbia; Universitatea Tehnică din Georgia; Universitatea Tehnică Naţională, Kiev, Ucraina; universitatea de Medicină din Erevan, Armenia ș.a., în total 18 universități din 12 state europene.

Salutând partenerii de proiect cu ocazia încheierii activităților preconizate pentru 2 ani în cadrul „TEMPUS BME-ENA”, acad. Ion BOSTAN, rectorul UTM, a amintit că Universitatea Tehnică a Moldovei a fost inițiatoarea aderării la proiectele TEMPUS, finanțate de UE prin Programul Erasmus+. Pe parcursul a 20 de ani instituțiile de învățământ din RM au beneficiat de granturi în valoare de peste 15 mil. euro. Grație acestei uși deschise în UE prin proiectele TEMPUS, prin participări la întruniri ministeriale, vizite reciproce de documentare ale profesorilor, fortificarea capacităților de instruire, dotarea cu echipamente, componente didactice, soft-uri ș.a., a fost acoperit un imens gol în pregătirea cadrelor ce se formase după destrămarea URSS. Referindu-se la evenimentul în cauză, rectorul a menționat că după prezentarea bilanțului proiectului va fi pus în funcțiune un suport logistic performant pentru pregătirea la o specialitate nouă – ingineri în biomedicină. În legătură cu inaugurarea Centrului național de inginerie biomedicală (CNIB), rectorul a mulțumit Oficiului național al Programului Erasmus+ Moldova pentru conlucrare constructivă și suportul acordat, iar angajaților UTM, echipei de la Catedra microelectronică şi inginerie biomedicală (CMIB), în frunte cu neobositul ei șef dr., prof.univ. Victor ȘONTEA, pentru munca depusă în instruirea specialiștilor și amenajarea platformelor de instruire.

Prezent la eveniment, Gheorghe ȚURCANU, viceministru al sănătății, a subliniat că, în calitate de beneficiar, ministerul apreciază activitatea UTM privind pregătirea inginerilor în biomedicină. Cei peste 80 de specialiști, care au fost pregătiți la CNIB, asigură buna funcționare a echipamentului modern de prestare a serviciilor biomedicale, aflat în dotarea instituțiilor medicale. Pe de altă parte, grație inițiativei șefului CNIB, în laboratoarele UTM își perfecționează măiestria și medicii, asistente medicale. laboranți de profil.

Anunțând deschiderea adunării generale a consorțiului, dr. Zhivco BLIZNAKOV, vicecoordonatorul „TEMPUS BME-ENA” din partea UE, a amintit că proiectul a avut drept obiective: promovarea pregătirii profesionale în ingineria biomedicală în ţările din aria de vecinătate estică (Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia) prin crearea/modernizarea programelor de studii post-universitare; înființarea unor laboratoare în ingineria biomedicală; elaborarea materialelor educaţionale și punerea în aplicare a unui sistem de asigurare a calităţii şi de evaluare; consolidarea capacităţilor educaţionale prin mobilitatea profesorilor şi studenţilor.

Evenimentul a culminat cu inaugurarea Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală. În prezența membrilor consorțiului, acad. Ion BOSTAN, Gheorghe ȚURCANU și dr. Anastassia RODINA-THEOCHARAKI au tăiat panglica inaugurală, iar prof. univ. dr. Victor ŞONTEA, a invitat audiența să facă o vizită prin sălile CNIB, laboratorul „T. ȘIȘIANU” și laboratorul de diagnostic funcțional din cadrul Centrului.

În cadrul festivității, acad. Ion BOSTAN a semnat Protocolul adițional de extindere pentru o nouă perioadă de 8 ani a Acordului de colaborare dintre Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gh. Popa” din Iaşi.

Apreciind importanța CNIB, prof. univ. dr. Victor ŞONTEA, coordonatorul proiectului din partea UTM, a menționat: „De-a lungul a peste 10 ani, datorită Proiectelor TEMPUS, catedra a elaborat și a implementat un program de studii la licență și master în domeniul ingineriei biomedicale, modernizat şi armonizat compatibil cu exigenţele europene şi cerinţele pieţii de muncă, a constituit reţeaua inter-universitară de studii post-universitare în domeniul ingineriei biomedicale, a publicat diverse materiale didactice, suporturi de curs, a inițiat formarea continuă a personalului antrenat în prestarea serviciilor biomedicale. Datorită „TEMPUS BME-ENA” a fost amenajat CNIB pentru instruirea universitară şi post-universitară în domeniu. Cei peste 130 de studenți, masteranzi și doctoranzi, arondați CMIB, dar și cursanții detașați de instituțiile publice de sănătate din toată țara vor studia aici electrocardiografele, diferite simulatoare și dispozitive digitale, aparate de măsurare a respirației, vor efectua lucrări de laborator, vor asambla noi aparate, vor însuși echipamentul biomedical, vor face schimb util de experiență în domeniu. Proiectul s-a finalizat, dar activitățile continuă. Iar cele 90 de rapoarte din 20 de țări prezentate la conferința „ICNBME-2015” sunt cel mai bun indicator de recunoaștere internațională a școlii moldovenești de inginerie biomedicală.”

(Visited 8 times, 1 visits today)