INTERESAȚI:

să desfășoare stagiile de practică în cadrul unei companii sau localitate  dorite

să se angajeze reuşit la lucru după absolvirea  universităţii

SE RECOMANDĂ:

Utilizarea bazei informaţionale a Centrului Universitar – CEGHID, str. Studenţilor 9, bloc de studii 5, parter, ce oferă gratuit o gamă largă de servicii.

Solicitanții pot beneficia de:

 • Familiarizarea cu activitatea întreprinderilor partenere ale UTM;
 • Accesarea bazei informaţionale electronice Kompass  şi Varo privind reţeaua, întreprinderilor din republică în ansamblu și pe domenii de activitate;
 • Informații  referitor la situaţia pe piaţa muncii din ţară;
 • Cadrul legislativ privind medierea şi reglamentarea angajării la lucru;
 • Asistenţă consultativă vis-a vis de întrebările  ce apar privind viitoarea carieră profesională posibilă;
 • Organizarea Târgurilor locurilor vacante de stagii si de muncă.

Centrul organizează  gratuit pentru doritori cursuri cu genericul  “Managementul carierei profesionale”, contribuind  la formarea abilităților  pentru începerea cu succes a carierei profesionale.Acest  curs  cuprinde:

 • Baza informaţională a Centrului Universitar –CEGHID;
 • Tehnici de căutare reuşită a unui loc de stagiu sau de muncă şi administrarea timpului în acest scop;
 • Cunoașterea de sine și orientarea spre viitoarea activitate profesională;
 • Completarea  CV – ului şi întocmirea scrisorii de intenţii si rolul acestora pentru începutul carierii Dvs;
 • Importanța Târgurilor locurilor vacante de stagii si de muncă;
 • Metode de comunicarea cu angajatorii.
 • Doritorii se pot înscrie la cursuri contactând tel. 022 92-92-28

Informaţii detaliate privind serviciile Centrului:   www.cariera.utm.md

Stimaţi studenţi şi masteranzi,

numai  obţinând  mai multă informaţie despre Mediul economic şi Piaţa muncii din țara aveţi şansa  să  obțineți locul preferat de stagiu sau de muncă după absolvire.

Centrul Universitar – CEGHID UTM, tel 022 92 92 15, 92 92 29

(Visited 4 times, 1 visits today)