Pentru studenţii specialității „Ingineria sistemelor biomedicale” a UTM a devenit deja o frumoasă tradiţie vizitarea expoziţiei MOLDMEDIZIN&MOLDDENT, considerată una din cele mai importante evenimente din sectorul ocrotirii sănătăţii al RM. Pe 10 septembrie studenții din anii I și III au vizitat ediția 2015 a expoziției, în cadrul căreia companii şi instituţii de peste hotare şi din ţară au expus tehnologii medicale moderne pentru sistemul ocrotirii sănătăţii.

Expoziţia contribuie la echiparea instituţiilor medicale din Republica Moldova cu noi tehnologii medicale și echipamente moderne de diagnosticare şi terapie.

Din anul II, studenţii specialităţii ISBM vor începe studierea disciplinelor de specialitate, iar informaţia acumulată la expoziție le oferă posibilitatea de a-şi îmbogăţi portofoliul de cunoştinţe inginereşti în viitoarea profesie.

Totodată, în cadrul expoziției studenţii au făcut cunoştinţă cu foştii absolvenţi ai acestei specialităţi de la UTM, care la ora actuală reprezintă o companie de succes specializată în distribuirea şi deservirea monitoarelor de pacient pentru instituţiile medicale din ţară. Specialiştii le-au povestit studenţilor despre echipamentele medicale de diagnosticare din dotarea companiei, modul de funcţionare, principiile fizice, alte aspecte importante din activitatea companiei.

La următoarele adunări ale grupelor academice studenții vor discuta impresiile acumulate în cadrul vizitării expoziției şi vor formula unele concluzii.

Ion POCAZNOI, conf.dr.,

conducătorul grupei ISBM-151

(Visited 12 times, 1 visits today)