La 23-25 septembrie 2015, Universitatea Tehnică a Moldovei și Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei și Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” au organizat Conferinţa internaţională „NANOTECHNOLOGIES AND BIOMEDICAL ENGINEERING” – ICNBME-2015.

Convocată o dată la doi ani, ICNBME a ajuns deja la a III-a ediţie. Prin larga participare internaţională s-a impus ca un important forum ştiinţific multidisciplinar regional, devenind o frumoasă tradiție în domeniile nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale.

Rectorul UTM, acad. Ion BOSTAN, a transmis participanților la conferință un salut cordial din partea corpului profesoral, studenților și echipei manageriale a UTM. În sec. XXI nanotehnologiile au căpătat o dezvoltare spectaculoasă cu aplicare în cele mai diferite domenii, inclusiv în medicină. Numărul impunător de studenți prezenți în sală, a subliniat vorbitorul, arată că lucrările conferinței au un impact pozitiv asupra pregătirii profesionale a specialiștilor în domeniile nanomaterialelor, nanotehnologiilor, ingineriei biomedicale, ceea ce, în condițiile globalizării, le va permite absolvenților să facă față concurenței pe piața internațională a muncii, iar universităților din RM – să fie competitive cu cele din Occident. Anii de studenție la UTM sunt o șansă unică de încadrare a studenților în cercetare în disciplinele ce figurează pe agenda conferinței prin proiectele derulate la facultăți pentru a pătrunde în labirinturile misterioase ale științei și această șansă nu trebuie ratată, a conchis rectorul.

Președintele Consiliului internațional al ICNBME-2015 acad. Ion TIGHINEANU, prim-vicepreședinte al AȘM, a menționat că evenimentul are menirea de a impulsiona schimbul de informaţii şi iniţierea a noi proiecte de cercetare în nanotehnologii, inginerie biomedicală și alte domenii conexe. La conferință și-au anunțat participarea peste 200 de fizicieni, chimişti, electronişti, medici, specialişti în inginerie biomedicală etc. din 24 de state ale lumii, inclusiv Germania, Franţa, Italia, Belgia, Finlanda, SUA, Japonia, Grecia, Lituania, Polonia, Turcia, Romania, Rusia, Belarus, Armenia, Georgia, Ucraina, RM etc.

Alocuțiuni de salut în deschiderea oficială a forumului au rostit m. cor. Vladimir HOTINEANU, președinte al Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Gheorghe ȚURCANU, vice-ministru al sănătății, m. cor. Stanislav GROPPA, vicepreședinte al AȘM și acad. Valeriu CANȚER, președinte al CNAA.

Dr., prof.univ. Victor ȘONTEA, șeful Catedrei microelectronica şi inginerie biomedicală, președinte al consiliului organizatoric al evenimentului, a reiterat importanța ICNBME-2015: dacă acum 20 de ani în reușita tratării maladiilor umane 50 la sută revenea cadrelor medicale, iar 50 la sută depindea de medicamente, în prezent raportul de responsabilitate s-a schimbat evident: 25 la sută revin medicilor, alte 25 la sută – medicamentelor, iar celelalte 50 la sută –  aparatelor și tehnologiilor medicale inovaționale.

În cadrul a trei ședințe plenare și a secțiilor „Nanotehnologii și nanomateriale”, „Bionanotehnologie și biomaterale”, „Biosenzori și instrumente medicale”, „Semnale biomedicale și imagini procesate”, „Inginerie clinică, informații medicale despre celule și țesuturi” participanții au examinat 130 de rapoarte și 58 de postere ale cercetătorilor, majoritatea fiind din țara noastră. E o dovadă incontestabilă că potențialul științific din RM este pregătit să efectueze investigații serioase și să se implice în soluționarea multor probleme, asupra cărora lucrează comunitatea științifică internațională.

În cadrul acestui eveniment ştiinţific și-au ținut lucrările Simpozionul Moldo-German „Ştiinţa şi societatea – utilizarea luminii”; două simpozioane specializate în securitatea nucleară şi pregătirea cadrelor în inginerie biomedicală; Adunarea generală a consorțiului celor 18 universități din 12 state, prilejuită de finisarea proiectului „TEMPUS BME-ENA”; precum și cursurile Scolii de toamnă moldo-japoneze în domeniul nanotehnologiilor şi ingineriei biomedicale.

(Visited 18 times, 1 visits today)