- UTM - https://utm.md -

Gutium Olga – susţinerea tezei de doctor

doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

Pretendent: GUTIUM OLGA

Conducător ştiinţific: Ciumac Jorj, doctor în tehnică, profesor universitar, Dupouy Eleonora, doctor în tehnică, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat D 31.253.01. – 04

Tema tezei: „STUDIUL INFLUENȚEI UNOR FACTORI TEHNOLOGICI ASUPRA VALORII NUTRITIVE ȘI BIOLOGICE A BOABELOR DE NĂUT”

253.01. – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (Tehnologia produselor alimentaţiei publice)

02 octombrie 2015; Ora:1500; Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, str. Studenților, 11, bloc 5, aud. 121.

Vezi rezumatul tezei [1]

(Visited 15 times, 1 visits today)