O nouă promoție de specialiști recalificați la UTM în exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare

Institutul de formare continuă în domeniul alimentării cu apă și canalizări (IFCAAC) din cadrul Centrului universitar de formare continuă al UTM a lansat în data de 17 septembrie 2015 o nouă promoție de absolvenți ai cursurilor de recalificare profesională la specializarea „Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare”. Cei 82 de absolvenți activează în domeniul ingineriei și protecției apelor de cel puțin un an, în baza studiilor superioare tehnice sau altele decât tehnice.

La solemnitatea de înmânare a diplomelor de absolvire a cursurilor respective președintele Asociației „Moldova Apă-Canal” (AMAC), Constantin BECCIEIV, director general al SA „Apă-Canal Chișinău”, a menționat că evenimentul dat are loc grație implementării proiectului „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în RM”, finanțat de Guvernul Austriei cu un grant în valoare de 72 mii de euro și sprijinului financiar acordat de SRL „WILO România” din județul Ilfov.

„Prin aceste cursuri și-au ridicat calificarea angajați ai prestatorilor de servicii apă-canal din toată republica, care asigură populația cu apă potabilă de calitate și majoritatea agenților economici cu apă tehnică, iar prin colectarea și tratarea apelor reziduale în stații de epurare contribuie la menținerea unui mediu curat și sănătos. Azi primesc diplomele 26 de absolvenți. În 2015 au frecventat cursurile de perfecționare profesională la specializarea „Mașinist la instalațiile de pompare” 20 de muncitori și tot atâția muncitori la specializarea „Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție”, a mai specificat Constantin BECCIEV.

Conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, prorector pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale al UTM, a menționat că fondarea la 27 aprilie 2011 în parteneriat cu AMAC a Institutului de formare continuă în domeniul alimentării cu apă și canalizări a fost de bun augur. În perioada de referință a avut loc deja o promoție de ingineri, mai multe grupe de specialiști și muncitori au trecut cursuri de perfecționare de scurtă durată. Astăzi asistăm la lansarea celei de-a doua promoții de ingineri în domeniul asigurării cu apă și servicii de canalizare. Absolvenții contribuie la dezvoltarea țării, inclusiv la atragerea investițiilor – orice investitor, dorind să deschidă o afacere, se interesează mai întâi de accesibilitatea la serviciile de apă-canalizare și apoi de cadrul legislativ-fiscal, căile de comunicație, aprovizionarea cu energie electrică, gaze naturale etc.

Specialistul superior în domeniul apă-canalizare al Băncii Mondiale, membru al echipei Programului „Apele Dunării”, David MICHAUD, a felicitat absolvenții cu prilejul înmânării diplomelor de inginer în protecția apelor și le-a sugerat să ofere servicii de calitate pe potriva așteptărilor populației RM. Dânsul a menționat că multe persoane angajate în cadrul AMAC nu au specialitatea corespunzătoare, astfel că finanțarea proiectului se va extinde pentru o nouă perioadă de 3 ani.

La eveniment au mai participat: Alin GORGA, director general al SRL „WILO România”, Iuri NISTOR, director executiv al Asociației „Moldova Apă-Canal”, Sergiu CALOS, director al Institutul de formare continuă în domeniul alimentării cu apă și canalizări, absolventul Sergiu RUSU, vicedirector al Agenției „Apele Moldovei”, dr., conf. univ. Ion IONEȚ, șef al Catedrei ecotehnie, management ecologic și ingineria apelor UNESCO/COUSTEAU al IFCAAC.

(Visited 26 times, 1 visits today)