De Ziua Limbii Române UTM a inaugurat anul de studii 2015-2016

Pe 31 august 2015, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău, în atmosfera festivă a sărbătorii „Limba noastră cea română”, Universitatea Tehnică a Moldovei a inaugurat cel de-al 51-lea an academic din biografia sa.

Cu acest prilej, rectorul UTM, acad. Ion Bostan a adresat un călduros mesaj de bun venit celor peste 3500 de studenți ai anului I:

–  Alegând UTM ca Alma Mater, ați dat dovadă de devotament pentru țară, conștientizând aportul inginerilor la dezvoltarea celor mai importante ramuri ale economiei naționale: construcția de mașini și energetica, industria alimentară și telecomunicațiile, microelectronica și informatica, industria ușoară și a construcțiilor, urbanistica și arhitectura.

Rectorul-academician Ion Bostan a făcut și o scurtă incursiune în biografia de peste o jumătate de secol a acestei unice instituții de învățământ superior ingineresc din RM, căreia după proclamarea Independenței RM i-a revenit o misiune extrem de responsabilă – să asigure economia națională cu cadre inginerești autohtone. Pe lângă cele 27 de specialități existente până la 1992 au fost deschise 36 de specialități și 2 facultăți noi, înființate sau reorganizate 30 de catedre și departamente, având astăzi 9 facultăți cu 46 de catedre și departamente, iar contingentul de studenți s-a extins de la 7500 în 1992 la 24 de mii în 2008 și 14 mii la acest început de an. Corpul profesoral-didactic este format din peste 800 de cadre didactice titulare calificate, inclusiv peste 350 de doctori și doctori habilitați în științe, conferențiari, profesori universitari, membri ai AȘM și altor foruri științifice internaționale. În 50 de ani UTM a pregătit peste 79 de mii de ingineri și economiști, peste 1200 de doctori și doctori habilitați în științe.

Drept dovadă a sporirii continue a calității studiilor prin prisma cercetărilor științifice și inovării, în 2010 UTM a fost decorată de Asociația Europeană Oxford, Marea Britanie cu medalia și însemnele „Calitate Europeană”, fiind prima instituție de învățământ din RM care s-a învrednicit de această prestigioasă nominalizare.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea procesului educațional ingineresc și a cercetării științifice, în 2004, cu ocazia unui semicentenar de la fondare, UTM i-a fost conferită cea mai înaltă distincție de stat – Ordinul Republicii.

O confirmare incontestabilă a calității studiilor la UTM sunt și calificările în clasamentele mondiale. În topul efectuat la scară mondială în 2010 UTM s-a situat pe poziția 3762 printre cele mai performante 8000 de universități din lume, iar în topul realizat în august 2015 UTM îi revine poziția 3325 printre cele mai performante 12 mii de universități din lume. Printre cele 5 universități din RM intrate în aceste topuri UTM se situează cu un mare avans pe primul loc.

În mesajul de salut adresat profesorilor, studenților și părinților prezenți în sală, dna Nadejda Cristea, viceministră a Educației s-a arătat entuziasmată de faptul că debutul său în această funcție începe la UTM, instituție cunoscută și recunoscută în lumea științei. Îndemnându-i pe studenți să folosească oportunitatea studiilor superioare ca pe un lift social, care îi va aduce într-o altă dimensiune, oficialul a urat UTM un an plin de succese, studenți dornici de carte, cu verticalitate și buni oameni ai cetății.

Rectorul Ion Bostan a dat citire mesajului parvenit din partea președintelui Parlamentului RM, dlui Andrian Candu, care a transmis felicitări tuturor tinerilor care în acest an au devenit studenți ai Universității Tehnice a Moldovei. Apreciind rolul și importanța UTM, oficialul a menționat: „UTM pregătește pentru țara noastră cadre pentru cele mai importante domenii, fapt pentru care le mulțumesc profesorilor universitari și conducerii instituției. Republica Moldova contează pe succesul absolvenților din învățământul superior. Sunt ferm convins că anume prin performanțele profesionale înregistrate de voi, tineretul studios, împreună vom obține progresul râvnit și o dezvoltare continuă.”

Un început de bun augur și mult succes la carte le-au dorit studenților și Veaceslav Șutchevici, membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al UTM; acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al AȘM; Teodor Furdui, academician al AȘM, Nistor Grozavu, viceprimar de Chișinău; profesorii UTM conf., dr. Victor Pogora, decanul Facultății de Energetică și Inginerie Electrică; conf., dr. Livia Nistor-Lopatenco, șefa Catedrei geodezie, cadastru şi geotehnică; conf., dr. Anatol Popușoi, șeful Catedrei educaţie fizică; lect. superior, dr. Svetlana Caterenciuc, șefa Catedrei limbi moderne; studentul FCIM Andrei Căpăstru, președinte al Grupului local BEST-Chișinău.

În finalul festivității rectorul UTM a înmânat carnetele de student și de note primilor doi studenți înmatriculați la UTM în anul curent – Anastasia Roșca (FCIM) și Dumitru Calcatîniuc (FTMIA), dorindu-le ca cele 70 de note care vor fi contabilizate în carnetul de note pe parcursul studiilor să le aducă bucuria izbânzii și să le deschidă noi oportunități.

limba1

limba3

(Visited 10 times, 1 visits today)