În fiecare an, începând din 2005, în ultima vineri a lunii septembrie, la inițiativa UE, în sute de oraşe europene se desfășoară concomitent Noaptea cercetătorilor europeni (NCE).  Evenimentul constituie o platformă reală de conștientizare a locului și rolului științei contemporane în asigurarea progresului și dezvoltarea societății, de diseminare a rezultatelor cercetătorilor, de propunere a unor oferte de transfer tehnologic.

Citește mai mult

Consiliul Suprem pentru Ştiință şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM anunță concurs pentru obținerea Bursei de excelență a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, pe anul 2016.

Citește mai mult

  1. Raportul ştiinţific anual se prezintă la ședința catedrei de specialitate.
  2.  După susţinerea Raportului la ședința catedrei corespunzătoare, Raportul științific anual se prezintă la ședința Școlii Doctorale conform Orarului de susținere a rapoartelor științifice, unde se prezintă succint activitățile științifice realizate, care urmează să fie introduse în planul individual al doctorandului
  3. Se completează şi se prezintă la Departamentul “Școli Doctorale” Fişa de atestare, Fişa statistică şi Raportul de activitate anual.
  4. Rapoartele ştiinţifice anuale se păstrează la catedra de specialitate. După finalizarea studiilor de doctorat se prezintă la Departamentul  “Școli Doctorale” trei Rapoarte ştiinţifice anuale şi Planul individual al doctorandului.

A  10-a ediție a Conferinței Internaționale cu expoziție de Sisteme Electromecanice și Energetice SIELMEN-2015, organizată de Facultățile de Inginerie Electrică și Energetică din Iași, Craiova și Chișinău  se va desfășura în perioada 8-9 Octombrie  2015 la Chișinău.

Citește mai mult

INTERESAȚI:

să desfășoare stagiile de practică în cadrul unei companii sau localitate  dorite

să se angajeze reuşit la lucru după absolvirea  universităţii

Citește mai mult

Cu prilejul finalizării proiectului „TEMPUS-JPCR Educaţie în Inginerie Biomedicală, Iniţiativa TEMPUS pentru ţările Parteneriatului Estic – BME-ENA” („TEMPUS BME-ENA”), în zilele de 24-25 septembrie 2015 a avut loc Adunarea generală a membrilor consorțiului, la care au fost reprezentate: UTM; USMF „N.Testemiţanu”; Universitatea din Patras, Grecia; Universitatea VRIJE din Brussels, Belgia; Universitatea din Bologna, Italia; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gh. Popa”, Iaşi, România; Universitatea Tehnică din Varna, Bulgaria; Universitatea West Pomerană de Tehnologie, Szczecin, Polonia; Universitatea din Liubleana, Serbia; Universitatea Tehnică din Georgia; Universitatea Tehnică Naţională, Kiev, Ucraina; universitatea de Medicină din Erevan, Armenia ș.a., în total 18 universități din 12 state europene.

Citește mai mult

La 23-25 septembrie 2015, Universitatea Tehnică a Moldovei și Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei și Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” au organizat Conferinţa internaţională „NANOTECHNOLOGIES AND BIOMEDICAL ENGINEERING” – ICNBME-2015.

Citește mai mult

Pentru studenţii specialității „Ingineria sistemelor biomedicale” a UTM a devenit deja o frumoasă tradiţie vizitarea expoziţiei MOLDMEDIZIN&MOLDDENT, considerată una din cele mai importante evenimente din sectorul ocrotirii sănătăţii al RM. Pe 10 septembrie studenții din anii I și III au vizitat ediția 2015 a expoziției, în cadrul căreia companii şi instituţii de peste hotare şi din ţară au expus tehnologii medicale moderne pentru sistemul ocrotirii sănătăţii.

Citește mai mult

Pe 22 septembrie 2015, în ședința festivă a Senatului, Universitatea Tehnică a Moldovei a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa dnei prof. univ., dr. ing. Ecaterina ANDRONESCU, președinte al Senatului Universității „Politehnica” din București, președinte de onoare al Consiliului Național al Rectorilor din România, senator în Parlamentul României, și dlui dr. Marius-Ioan PISO, președinte al Agenției Spațiale Române.

Citește mai mult

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională a UTM anunţă concursul şi declanşarea procesului de alegere a Rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei

În conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 286 publicat în Monitorul Oficial din 20 februarie 2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei (în continuare UTM), aprobat de Senatul UTM la 30 iunie 2015 […]

Citește mai mult