Pretendent: PODLESNAIA Natalia

Conducător ştiinţific:  dr. hab., prof. cerc., STAVILĂ Tudor

Consiliul ştiinţific specializat D 31.651.01 – 01

Tema tezei: „PICTURA MONUMENTALĂ DIN BASARABIA ŞI RSS MOLDOVENEASCĂ”

651.01 – Teoria şi istoria artelor plastice

Data 10 septembrie, 2015; Ora 10.00; Local: Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 168, aud. 205

Vezi rezumatul tezei

(Visited 10 times, 1 visits today)