Pe 11 septembrie 2015 la Biblioteca Națională din Chișinău a avut loc lansarea volumului II „PEDAGOGI ROMÂNI NOTORII DIN BASARABIA INTERBELICĂ ȘI POSTBELICĂ”, apărut de curând la Editura „Pontos”. Coordonatorul volumului, Virgil MÂNDÂCANU, dr. hab., prof. univ., la UPS „Ion Creangă” din Chișinău, a reușit să adune în 355 de pagini un număr apreciabil de schițe, reflectând tezaurul pedagogic clădit pe parcursul anilor în procesul de educare a generațiilor care au format și formează țara.

Printre portretele incluse în această antologie pedagogică se află și două personalități didactice de la UTM: rectorul Ion BOSTAN și profesorul Vladimir CARAGANCIU.

Autorul schițelor respective, Valeriu DULGHERU, de asemenea profesor la UTM, descrie cu profunzime osârdia demonstrată de Ion BOSTAN în devotamentul său pedagogic de a sluji cauzei umaniste la educarea noilor rânduri de tineri ingineri, conducând cu deosebit vizionarism Universitatea Tehnică a Moldovei pe post de rector peste 22 de ani. Schița conține amănunte convingătoare privitor la munca la fel de devotată a dlui Ion Bostan și pe tărâmul cercetărilor științifico-tehnice recunoscute pe plan național și internațional.

Schița dedicată profesorului Vladimir CARAGANCIU scoate în evidență același devotament pedagogic cerut întotdeauna în cauza formării omului, astfel ca acesta să poată servi patria în chip autentic cetățenesc.

Autorul schițelor Valeriu Dulgheru oferă cititorului și portretele creative ale altor doi profesori pe vatra învățământului superior basarabean: Gheorghe GHIDIRIM, profesor în domeniul medicinii, și Eugeniu GREBENICOV, savant astronomic.

Volumul a sublimat bogăția și valoarea spirituală a segmentului școlar în cultura basarabeană, avându-se în vedere cunoscutul adevăr că numai prin școală se poate ridica o națiune.

cartea mandacanu

(Visited 9 times, 1 visits today)