Pe 9 septembrie 2015 în prezența reprezentanților universităților și instituțiilor de cercetare din țară, ai unor ministere și misiuni diplomatice, Delegației UE în RM, Oficiului Național Erasmus+Moldova, unui grup de experți independenți în domeniul învățământului universitar din Danemarca, Anglia, România, Lituania,Scoția, Suedia și-a ținut lucrările conferința EUniAm de totalizare, care a examinat unele acțiuni de durabilitate pentru a sprijini restructurarea, raționalizarea și modernizarea învățământului superior din RM, elaborate de către echipa proiectului „Consolidarea autonomiei universitare în RM” (EUniAM), finanțat prin programul comunitar TEMPUS-IV pentru perioada 15.10.2012-14.10.2015 cu un grant de cca 1 mil. euro.

Coordonatorul național al proiectului dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, prorector al UTM, a menționat în debutul evenimentului că scopul a fost de a stabili dimensiunile acestei autonomii. „Am evaluat autonomia universitară din Danemarca, Lituania, România, Scoția, Suedia și am raportat-o la cea din RM pentru a ști unde suntem și a puncta niște repere unde vrem să fim. Am încercat să contribuim la îmbunătățirea autonomiei universitare din RM prin modificarea actelor normative și a regulamentelor care țin de activitatea universitară internă. Rezultatele investigațiilor au fost generalizate și examinate în cadrul mai multor dezbateri publice, finalizând cu enunțarea unui șir de acțiuni pentru a restructura, raționaliza și moderniza învățământul superior din RM. Considerăm că echipa și-a atins obiectivele și a formulat mai multe propuneri legislative și normative privind consolidarea autonomiei universitare în sectorul învățământului superior din RM.”

Coordonatorul internațional al proiectului Romeo ȚURCAN, conf., Universitatea Aalborg din Danemarca, a precizat că la baza propunerilor legislative făcute cu ocazia finalizării proiectului au stat un șir principii determinante pentru asigurarea misiunii universității într-o societate modernă, inclusiv: universitatea publică contemporană asigură învățarea și predarea centrată pe student, oferindu-i programe la toate cele trei cicluri; procesul educativ se bazează pe cercetare fundamentală, aplicativă și transfer de cunoștințe; rolul și responsabilitățile ce revin Guvernului, Ministerului Educației și universităților sunt delimitate clar și puse în aplicare prin reglementări și autonomie universitară; Guvernul finanțează universitățile publice, separat pentru predare-învățare și pentru cercetare-transfer de cunoștințe. Rămâne să medităm asupra activităților ce urmează a fi întreprinse de autoritățile publice centrale întru realizarea propunerilor legislative privind procesele de raționalizare, integrare și modernizare a sistemului de învățământ superior din RM.

Prezent în sală, dar și pe post de gazdă, acad. Ion BOSTAN, rectorul UTM, a mulțumit echipei proiectului pentru activitatea desfășurată întru prosperarea și modernizarea învățământului universitar. Domnia sa a reamintit câteva pagini din istoria colaborării universităților din Moldova în cadrul programului TEMPUS al UE. Astfel, în 1997 un consorțiu din trei universități în frunte cu UTM a aplicat și a câștigat primul proiect din acest program comunitar. Universitățile din RM au beneficiat de suport financiar prin programul TEMPUS în valoare de peste 14 mil. euro. UTM a realizat un proiect privind studiile de master și un altul referitor la oportunitatea introducerii anexei la diplomele de absolvire a facultății, fapt ce a permis mobilitatea absolvenților din RM în UE și implementarea creditelor transferabile. Grație acceptării universităților în programul TEMPUS, în 2005 s-a produs o schimbare majoră: RM a aderat la Procesul Bologna și participă alături de universitățile din UE la edificarea Spațiului Unic European Universitar.

Prof. univ. Ion ȘIȘCANU, viceministru al Educației, a dat o apreciere înaltă activității echipei proiectului și a reiterat că susține recomandările de raționalizare a sistemului de învățământ superior din RM formulate în proiect. Țara noastră trebuie să asigure un învățământ de calitate, dar fără cercetare în universități acest imperativ nu are sens. Ministerul este pregătit și are voință politică pentru a aplica în practică propunerile și concluziile făcute la finalizarea proiectului pentru a contribui la modernizarea învățământului superior din RM. Dacă vom rata reforma sistemului, tineretul din RM va obține o educație de calitate în alte țări. Însă cu plecarea lor țara va fi văduvită de o generație.

Fabien SCHAEFFER, manager de proiect în delegația UE pentru RM, expertul independent John REILLY, profesor al Universității din Kent, Marea Britanie, dr.hab. Andrei POPA, rectorul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, Virgina REVENCO, coordonator național la Oficiul Erasmus+Moldova și alții au menționat unanim reușita proiectului și au făcut unele propuneri pentru traseul de raționalizare a sistemului universitar din RM.

EUNIAM

(Visited 2 times, 1 visits today)