Universitatea Tehnică a Moldovei și Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei și Universitatea de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu” organizează, la 23-26 septembrie 2015, ediţia a III-a a Conferinţei internaţionaleîn domeniile nanotehnologiei şi ingineriei biomedicale (ICNBME-2015).

Conferinţa ICNBME-2015 se preconizează a fi un important forum ştiinţific multidisciplinar cu o largă participare internaţională, are menirea de a impulsiona schimbul de informaţii şi iniţierea a noi proiecte de cercetare în nanotehnologii şi inginerie biomedicală.

La manifestarea ştiinţifică vor participa fizicieni, chimişti, electronişti, medici, specialişti în inginerie biomedicală etc., care vor examina cca 200 de rapoarte ale cercetătorilor din 24 state ale lumii, inclusiv Germania, Franţa, Italia, Belgia, Finlanda, SUA, Japonia, Grecia, Lituania, Polonia, Turcia, Romania, Rusia, Belarus, Armenia, Georgia, Ucraina, Republica Moldova etc. în domeniile nanotehnologiilor și nanomaterialelor, bionanotehnologie și biomaterale, inginerie clinică, biosenzori și instrumente medicale, inginerie tisulară etc.

În cadrul evenimentului ştiinţific îşi va ţine lucrările Simpozionul moldo-german cu genericul „Ştiinţa şi societatea – utilizarea luminii”, dedicat Anului Internaţional al Luminii, proclamat de ONU, precum şi două simpozioane specializate în securitatea nucleară şi pregătirea cadrelor în inginerie biomedicală.

Forumul ICNBME-2015 se înscrie în seria evenimentelor orientate spre pregătirea comunităţii ştiinţifice din ţara noastră pentru o participare largă la programele internaţionale de cercetare ştiinţifică. În acest context, se înscrie şi Şcoala de toamnă moldo-japoneză în domeniul nanotehnologiilor şi ingineriei biomedicale, organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei şi Academia de Ştiinţe a Moldovei în perioada 20-24 septembrie 2015, care va oferi o oportunitate inedită tinerilor cercetători, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a-şi aprofunda cunoştinţele în domeniile respective. Prelegerile vor fi prezentate în limba engleză de profesori şi cercetători din Republica Moldova şi de peste hotare. Printre beneficiarii cursului se va regăsi şi un grup de studenţi din Japonia.

Deschiderea oficială a Conferinţei ştiinţifice internaţionale ICNBME-2015 va avea loc miercuri, 23 septembrie 2015, cu începere de la ora 9.30, în Sala de conferinţe a Institutului Muncii (mun. Chişinău, str. Zimbrului 10). Vor participa parlamentari, miniştri, rectorii universităţilor organizatoare, conducerea AŞM, Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, reprezentanţi ai sponsorilor şi oameni de afaceri.

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

Detalii pe http://www.icnbme.sibm.md/

Relaţii la telefoanele: 022-509-910, 022-274-047, 022-272-254, GSM:079460338

ICNBME

(Visited 3 times, 1 visits today)