Dacă ești student, BEST Chișinău îți oferă oportunitatea de a te dezvolta personal și profesional prin implicarea în diverse proiecte de voluntariat. În această toamnă, deschidem din nou aplicările pentru tinerii ce doresc să se dezvolte multilateral prin intermediul activităților propuse de BEST.

 Ai șansa să transformi anii de studenție într-o experiență de neuitat:

#1. să-ți faci anii de studenție mai productivi;

#2. să te dezvolți multilateral;

#3. să obții competențe și abilități noi;

#4. să-ți faci prieteni noi;

Citește mai mult

Chişinăul vă găzdui, anul curent, pentru a doua oară un eveniment de promovare a ştiinţei, întitulat Noaptea cercetătorilor europeni (NCE). Evenimentul are loc graţie efortului Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi este menit să îmbine armonios excelenţa, imaginaţia, amuzamentul și interactivitatea.

NCE reprezintă un proiect de amploare şi este o componentă a Acţiunilor Marie Skłodowska-Curie, care fac parte din programul de cercetare al Uniunii Europene Orizont 2020.

Citește mai mult

Târgul on-line al locurilor de muncă în domeniul comerțului.

Accesând platforma www.e-angajare.md, persoanele iteresate vor putea aplica direct CV-ul pentru locul de muncă potrivit.

Informaţii suplimentare la tel.: 022 92 92 15, 022 92 92 29
Centrul Universitar CEGHID UTM

Pe 11 septembrie 2015 la Biblioteca Națională din Chișinău a avut loc lansarea volumului II „PEDAGOGI ROMÂNI NOTORII DIN BASARABIA INTERBELICĂ ȘI POSTBELICĂ”, apărut de curând la Editura „Pontos”. Coordonatorul volumului, Virgil MÂNDÂCANU, dr. hab., prof. univ., la UPS „Ion Creangă” din Chișinău, a reușit să adune în 355 de pagini un număr apreciabil de schițe, reflectând tezaurul pedagogic clădit pe parcursul anilor în procesul de educare a generațiilor care au format și formează țara.

Printre portretele incluse în această antologie pedagogică se află și două personalități didactice de la UTM: rectorul Ion BOSTAN și profesorul Vladimir CARAGANCIU.

Citește mai mult

În data de 10 septembrie 2015 Consiliul Ştiinţific Specializat D 31.651.01-01 din cadrul UTM i-a conferit dnei Natalia PODLESNAIA, lector al FUA, gradul ştiinţific de doctor în studiul artelor şi culturologie, specialitatea „Teoria şi istoria artelor plastice”.

Cercetătoarea Natalia PODLESNAIA, sub îndrumarea conducătorului dr. hab. Tudor STAVILĂ, director al Centrului Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural (IPC), a abordat o tematică deosebit de importantă pentru teoria şi istoria artelor plastice şi valorificarea patrimoniului cultural naţional. Lucrarea sa de doctorat „Pictura monumentală din Basarabia şi RSSM” reprezintă primul studiu complex de analiză şi sinteză privind evoluţia şi specificul picturii monumentale în spaţiul nostru cultural, care scoate în evidență particularităţile stilistice, artistice, tehnologice, tipologice, topografice şi funcţionale tradiționale în evoluție spre modernism ale celor mai reprezentative opere de pictură monumentală create în spațiul dintre Prut și Nistru în perioada anilor 1812-1989.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei și Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei și Universitatea de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu” organizează, la 23-26 septembrie 2015, ediţia a III-a a Conferinţei internaţionaleîn domeniile nanotehnologiei şi ingineriei biomedicale (ICNBME-2015).

Conferinţa ICNBME-2015 se preconizează a fi un important forum ştiinţific multidisciplinar cu o largă participare internaţională, are menirea de a impulsiona schimbul de informaţii şi iniţierea a noi proiecte de cercetare în nanotehnologii şi inginerie biomedicală.

Citește mai mult

Pe 9 septembrie 2015 în prezența reprezentanților universităților și instituțiilor de cercetare din țară, ai unor ministere și misiuni diplomatice, Delegației UE în RM, Oficiului Național Erasmus+Moldova, unui grup de experți independenți în domeniul învățământului universitar din Danemarca, Anglia, România, Lituania,Scoția, Suedia și-a ținut lucrările conferința EUniAm de totalizare, care a examinat unele acțiuni de durabilitate pentru a sprijini restructurarea, raționalizarea și modernizarea învățământului superior din RM, elaborate de către echipa proiectului „Consolidarea autonomiei universitare în RM” (EUniAM), finanțat prin programul comunitar TEMPUS-IV pentru perioada 15.10.2012-14.10.2015 cu un grant de cca 1 mil. euro.

Citește mai mult

Ce este efectul Doppler și cum poate fi asigurată comunicarea cu microsateliții? Cum poate fi electrificată în stil modern o stațiune turistică?

Citește mai mult

În fiecare an, începând din 2005, în ultima vineri a lunii septembrie, la inițiativa UE, în sute de oraşe europene se desfășoară concomitent Noaptea cercetătorilor europeni (NCE).  Evenimentul constituie o platformă reală de conștientizare a locului și rolului științei contemporane în asigurarea progresului și dezvoltarea societății, de diseminare a rezultatelor cercetătorilor, de propunere a unor oferte de transfer tehnologic.

Anul acesta evenimentul a fost organizat în contextul programului de cercetare al Uniunii Europene „Orizont 2020”. La 25 septembrie 2015 Chișinăul, pentru a doua oară după anul 2013, a fost gazda NCE. Corturile a peste 40 de instituții de cercetare și universități din țară și de peste hotare, au fost amplasate în orăşelul ştiinţific din Scuarul AȘM.

Citește mai mult