- UTM - https://utm.md -

Caușan Corina – susţinerea tezei de doctor

doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

Pretendent: CAUȘAN Corina

Conducător ştiinţific:  prof. univ., dr. hab. COJUHARI Andrei

Consiliul ştiinţific specializat D 31.521.01 – 02

Tema tezei: „OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN RÎNDUL TINERILOR DIN MEDIUL RURAL”

521.01 – Teorie economică; Politici economice

Data 03 septembrie, 2015; Ora 15.00; Local: MD: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 213.

Vezi rezumatul tezei [1]