În perioada 29 Iunie – 3 Iulie 2015 Catedra Microelectronica și Inginerie Biomedicală de la Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit ediția a doua a școlii de vară „Dezvoltarea Sistemelor Embedded”, organizată de „Clubul Ingineresc MicroLab” din Chișinău.

Printre cursanți au fost studenți și studente de la UTM, Universitatea Politehnica, București, Academia Tehnică Militară, București, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înmânând diplomele de participare la închiderea ediției, prof.univ.,dr. Victor Șontea, șeful catedrei, a felicitat participanții cu prilejul achiziționării de noi cunoștințe în dezvoltarea sistemelor cu microcontrolere și formarea unor deprinderi necesare pentru aplicarea acestora în diferite domenii și a urat școlii de vară să devină tradițională, cu sesiuni ample cât mai multe și mai consistente.

Lectorul superior Andrei Bragarenco, făcând bilanțul școlii, a subliniat în mod special că cele trei obiective preconizate au fort realizate integral: am demonstrat că posedând abilități de programare obișnuită, este destul de simplu să programezi microcontrolere; am altoit la cursanți deprinderi de lucru în echipă; și nu în ultimul rând, am recrutat noi membri ai clubului pentru a-i încadra în diverse proiecte, competiții și alte activități inginerești. Pe parcurs, în prima parte a zilei, am studiat materialul teoretic la următoarele module, câte un modul pe zi: Introducere în sisteme Embedded, Interfața cu utilizatorul, Wireless terminal; Traductoare, senzoride barieră IR, linie, distanță și ultrasunet; Dispozitive de acționare și control motoare DC și Servo; Sisteme de control pentru viteză, direcție și aplicație follow line; Sistem de operare RTOS și programare secvențială. Iar în jumătatea a doua a zilelor cursanții aplicau cunoștințele căpătate montând dispozitive reale. Astfel, în cinci zile am asamblat 10 platforme. În încheiere, moderatorul școlii, pentru a acumula experiență de aplicații cu microcontrolere, a invitat auditorii să aplice participarea la unul din proiectele de mai jos: Bot Colony (O comunitate de roboti mobili care comunică între ei şi participă la activități în comun), ElectroCAR (sisteme electronice instalate pe un automobil); Smart House (sisteme inteligente pentru o casa modernă) sau BioPack (sistem de achiziție și analiză a semnalelor biomedicale).

P.S. Asociaţia Obştească „Clubul Ingineresc Micro Lab” este o organizație non-guvernamentală, necomercială, apolitică, fondată la 20 septembrie 2011 și se orientează spre organizarea unui mediu de interes pentru  proiectarea şi realizarea a diverse kituri în domeniul sistemelor electronice, pregătirea şi educarea complementară a specialiştilor cu atragerea lor în proiecte în domeniul aplicaţiilor cu microcontrolere, în care tinerii ingineri acumulează cunoștințe teoretice și experiență creativă în domeniu; încurajează studenţii să participe la  evenimentele şi activităţile intra şi extra-universitare la nivel naţional şi internaţional ce ţin de aplicaţii cu microcontrolere. Clubul Ingineresc Micro Lab facilitează conexiuni productive între angajatorii marilor companii industriale şi tinerii ingineri.

(Visited 2 times, 1 visits today)