Frăsîneanu Pantelemon – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

Pretendent: FRĂSÎNEANU Pantelemon

Conducător ştiinţific: prof. univ., dr. hab. BUGAIAN Larisa

Consultant ştiinţific: prof. univ., dr. hab. ARION Valentin

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.521.03-03

Tema tezei: „PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI DISTRIBUŢIEI ŞI FURNIZĂRII GAZELOR NATURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

Specialitatea 521.03 – Economie și management (în sectorul gaze naturale)

Data 16 iulie 2015; ora 14.00; Local: Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 213.

Vezi rezumatul tezei

(Visited 79 times, 1 visits today)