În şedinţa din 30 iunie 2015 Senatul UTM a aprobat programele de formare continuă la facultăţile Tehnologie şi Management în Industria Alimentară (FTMIA) şi Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT). Conf. univ., dr. Valentin Amariei, prorector pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale, a informat senatorii despre activităţile de ultima oră privind extinderea domeniilor de formare continuă.

Astfel, FTMIA a stabilit relaţii de colaborare cu importatori din Belarus ai vinurilor şi producţiei alcoolice fabricate în R. Moldova. La solicitările partenerilor belaruşi, prof. univ., dr. A. Bălănuţă, şeful Catedrei enologie, a organizat cursuri de formare continuă pentru experţii degustatori ai vinurilor şi produselor alcoolice. În perioada aprilie-mai 2015 au absolvit aceste cursuri 29 de persoane. Conform sondajului privind satisfacerea aşteptărilor, cursanţii au apreciat nivelul înalt de predare şi profesionalismul formatorilor FTMIA, buna desfăşurare a procesului de instruire, dotarea excelentă a laboratoarelor, organizarea unui schimb larg de experienţă cu întreprinderile exportatoare din Moldova, subliniind calitatea net superioară a cursurilor UTM faţă de cele organizate în centrele de formare continuă din Krasnodar (Federaţia Rusă), Magaraci/Crimeea (Ucraina) şi Polonia. La solicitările importatorilor din Belarus de fructe şi alte produse alimentare exportate din ţara noastră, Catedra tehnologia produselor alimentare (şef catedră – conf. univ., dr. A. Macari) a elaborat noi programe pentru cursurile de perfecţionare a experţilor degustători în evaluarea calităţii laptelui, cărnii şi altor produse alimentare, cursurile urmând să fie organizate începând cu septembrie 2015.

La solicitările întreprinderilor şi persoanelor fizice cointeresate din RM, D. Bodeanu, şeful Laboratorului sudură din cadrul Departamentului Tehnologia Construcţiei de Maşini al FIMIT, a elaborat planul de învăţământ şi programul cursurilor de formare continuă a sudorilor electrici. Laboratorul a fost dotat cu echipament modern de către Fundaţia LED, iar unele instrumente şi dispozitive speciale au fost procurate din sursele Centrului Universitar de Formare Continuă. Unitatea de instruire reprezintă o platformă reală pentru extinderea formării continue atât a cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ vocaţional tehnic, a studenţilor UTM de la specializările de profil mecanic, electromecanic, construcţii etc., cât şi pentru a satisface solicitările parvenite din mediul de afaceri.

În scopul utilizării eficiente a potenţialului uman şi tehnologic existent la FTMIA şi FIMIT, Senatul UTM a aprobat planurile de învăţământ şi programele cursurilor de formare continuă pentru perfecţionarea experţilor degustători ai produselor alimentare şi pentru instruirea şi perfecţionarea sudorilor electrici; cursurile de formare continuă vor fi organizate de Centrul Universitar de Formare Continuă la Catedra tehnologia produselor alimentare a FTMIA şi în Laboratorul de s udură al FIMIT, în conformitate cu cadrul normativ existent; se recomandă tuturor facultăţilor, inclusiv FCGC, să extindă activităţile de formare continuă a specialiştilor din economia naţională.

(Visited 2 times, 1 visits today)