Acte normative racordate la codul educației

La UTM continuă ajustarea cadrului normativ constituit în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei. În şedinţa ordinară a Senatului UTM din 30 iunie 2015 au fost examinate mai multe chestiuni ce reglementează autonomia universitară.

Astfel, acad. Ion Bostan, preşedintele Senatului, a informat despre activităţile întreprinse în vederea constituirii Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (CDSI) al UTM. Senatul a luat act de informaţia prezentată şi a confirmat lista nominală a CDSI, după cum urmează: prof.univ. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, rector al Universităţii „Transilvania” din Braşov, România (preşedinte al CDSI); Doina Nistor, director de proiect USAID, (vicepreşedinte al CDSI); Maria Gheorghiţă, manager de proiect USAID, (secretarul CDSI); Ion Bostan, Larisa Bugaian, Victor Catană, Svetlana Purice, Dorin Recean, Veaceslav Şutchevici.

În continuare, Senatul a aprobat cuantumul taxelor de studii pentru anul universitar 2014-2015, care variază între 7000 şi 10000 lei, în funcţie de specialităţi, aprobate anterior de către CDSI.

În aceeaşi şedinţă, Senatul a adoptat un set de acte normative necesare pentru buna funcţionare a instituţiei şi desfăşurarea procesului de pregătire a cadrelor: Regulamentul privind admiterea la ciclul I licenţă în a.u. 2015-2016; Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere şi alegerea personalului de conducere al instituţiei publice UTM; Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UTM; Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în UTM la ciclul I licenţă şi formularul Contractului de studii.

Senatul a examinat şi cadrul normativ de organizare a studiilor doctorale. Astfel, au fost confirmate deciziile Consiliului Ştiinţific al UTM de constituire a şase Scoli doctorale pe următoarele domenii: Inginerie mecanică şi transporturi; Energetică şi inginerie electrică; Ştiinţa alimentelor; Ştiinţa calculatoarelor, Electronică şi comunicaţii; Inginerie civilă; Economie, finanţe şi management, precum şi cea de numire a directorilor Şcolilor doctorale. Senatul a aprobat şi Consiliile Şcolilor doctorale, programele studiilor de doctorat, rapoartele de autoevaluare pentru autorizarea Şcolilor doctorale. Totodată, Senatul a abrogat actele normative la acest subiect, aflate în vigoare până în prezent.

Senatul i-a abilitat cu dreptul de conducere a studiilor de doctorat pe prof. univ., dr. Ion Stratan, conf. univ., dr. Ilie Manole şi conf. univ., dr. Ilie Nucă; a modificat unele teme ale tezelor de doctor şi a operat modificări la planul de învăţământ la programul de master „Inginerie antiincendii şi protecţie civilă”.

Senatul a modificat structura Departamentului Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii, a Departamentului Management Studii şi Asigurarea Calităţii şi a recomandat spre editare următoarele materiale didactice: „Linii tehnologice alimentare” (autori: G. Ganea, M. Bernic, D. Cojoc), 220 p.; „Maşini şi sisteme de producţie” (autori: P. Stoicev, A. Botez, P. Topală, T. Colun, N. Trifan), 170 p. şi „Chimia produselor alimentare” (autor: P. Tatarov), 445 p.

(Visited 30 times, 1 visits today)