În ziua de 16 iulie 2015 echipa doctorilor în economie din RM s-a completat cu două nume noi, pregătiți sub îndrumarea dr. hab. în economie, prof.univ. Larisa Bugaian, prorector pentru studii de master şi doctorat al UTM; dr. în tehnică, conf.univ. A. Chiciuc și dr. hab. în tehnică, prof.univ. V.Arion.

Citește mai mult

Locul: Centrul moldo-coreean de Informare şi Acces, bd.Ştefan cel Mare 134, et.4 (Turnul Poştei Centrale).
Durata: 20-24 iulie 2015, ora.10.00-11.30
Trainer – PhD Corneliu Sochichiu, profesor la Institutul de Ştiinţe şi Tehnologii Gwangju, Coreea de Sud
Limba de predare – româna

Citește mai mult

Pe 4 iulie a.c. lectorul superior Galina MARUSIC, prin susținerea publică a tezei de doctor în informatică la specialitatea „122.03. Modelare, metode matematice, produse program” cu tema „Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip râu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor”, a completat rândurile doctorilor în științe ai UTM. Sub conducerea științifică a dr., conf. univ. Vasile MORARU, șeful Catedrei informatică aplicată, pretendenta a demonstrat că modelele matematice și informatica pot soluționa probleme de mediu.

Citește mai mult

În perioada 29 Iunie – 3 Iulie 2015 Catedra Microelectronica și Inginerie Biomedicală de la Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit ediția a doua a școlii de vară „Dezvoltarea Sistemelor Embedded”, organizată de „Clubul Ingineresc MicroLab” din Chișinău.

Citește mai mult

Pe 23 iunie 2015 dr. în tehnică, conf. univ. Anatolie Zolotcov, viceministru al dezvoltării teritoriului și construcțiilor, a susținut la UTM teza de doctor habilitat în tehnică „Calculul rezistenţei pereţilor construcţiilor monolite la acţiuni seismice” la specialitatea „211.02 – Materiale de construcţii, elemente şi edificii”.

Citește mai mult

Call for proposals under the Federal Government’s Strategy for the Internationalization of Science and Research

Regulations for funding an ideas competition for the establishment and development of innovative R&D networks with partners in the Danube States

8 June, 2015

Citește mai mult

Autoguvernarea studenţească în ultimul deceniu a prins rădăcini la UTM şi se manifestă pe mai multe direcţii, inclusiv prin sindicatele studenţeşti, senatul studenţesc, proiectele de cercetare ştiinţifică, având menirea să cultive studenţilor aptitudini de management informal, deprinderi de autoafirmare şi de socializare.

Citește mai mult