Pe 24 iunie 2015 reprezentanți ai Academiei Internaționale pentru educație și formare „IAW Internationale Akademie” cu sediul la Stuttgart, Germania au efectuat o vizită de lucru la Universitatea Tehnică a Moldovei în vederea continuării proiectelor aflate în derulare și stabilirea unor noi direcții de colaborare.

Prezent la întrevedere, dr., conf. univ. Valentin Amariei, prorector pentru formarea continuă și relații internaționale al UTM, a trecut în revistă implementarea proiectului demarat acum doi ani privind desfășurarea stagiilor de practică de către un grup de studenți ai UTM la o întreprindere germană, constatând că proiectul și-a demonstrat viabilitatea și urmează a fi extins la diferite specialități.

Walter Erchinger, directorul „IAW Internationale Akademie”, și Christoph Glogowcki, manager pentru Estul Europei al aceleiași instituții, s-au arătat satisfăcuți de reușita primului proiect implementat de partea germană în RM și au venit cu o nouă ofertă: de a fonda împreună cu UTM o întreprindere mixtă de cercetări științifice, care va antrena în activitățile sale profesori-cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenți. Proiectul prevede, între altele: angajarea se va efectua în exclusivitate prin concurs; competitorii urmează să posede fluent engleza și cel puțin parțial germana, iar partenerii germani vor contribui gratuit la instruirea contingentului; comanditarii germani de proiecte de cercetare științifică vor dota laboratoarele întreprinderii cu echipamentul necesar, cofinanțarea întreprinderii. Pentru început, „IAW Internationale Akademie” are în portofoliu două oferte de cercetare aplicativă pentru UTM în domeniile tehnologiilor informaționale, electronicii și mecanicii fine.

Din partea UTM la întrevedere au participat dna Tatiana Lucinschi, șef Departament cooperări internaționale, dr. conf. univ. Victor Pogora, decanul Facultăţii Energetică și Inginerie Electrică, dna Irina Cujuhari, lector universitar la Catedra Automatica şi tehnologii informaţionale a Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, alte persoane oficiale.

(Visited 2 times, 1 visits today)