La UTM a demarat susținerea publică a tezelor de licență.

Ședința din 15 iunie 2015 a Consiliului de Administrație al UTM s-a desfășurat în deplasare la Facultatea de Urbanism și Arhitectură. În finalul ședinței, la invitația decanului FUA, conf. univ., dr. Valeriu Lungu, membrii Consiliului au asistat la primele susțineri publice din anul curent a proiectelor de licență de la această facultate. Debutul a fost dat de studenta-absolventă a specialității „Arhitectura” Sorina Nicoleta Gratii cu teza „Centru multifuncțional de Creație și Expoziție, or. Chișinău” (conducător științific – Anatol Bognibov, lector superior).

(Visited 20 times, 1 visits today)