În ședința din 15 iunie 2015 Consiliul de Administrație al UTM a examinat rezultatele Târgului locurilor de muncă, eveniment care s-a desfășurat la UTM în data de 29 mai a.c., sub auspiciile Centrului Universitar de Ghidare în Carieră (CEGHID).

Potrivit informației prezentate de către Nicolae Micșanschi, șef secție relații cu întreprinderile din cadrul CEGHID, scopul acestui eveniment organizat în mod tradițional la UTM este de a le oferi studenților și absolvenților un suport real pentru desfășurarea stagiilor de practică și angajarea în câmpul muncii după absolvire. La Târg au participat 73 de agenți economici care au propus 745 de locuri de muncă vacante și 456 de locuri pentru stagii de practică. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea forței de Muncă (ANOFM) și Agenției teritoriale respective din mun. Chișinău, prezenți la eveniment, au informat studenții despre situația pe piața forței de muncă și i-au familiarizat cu posibilitățile angajării în baza unui sistem virtual elaborat de ANOFM.

Lucrările Târgului au finalizat cu o masă rotundă, în cadrul căreia agenții economici și organizatorii au efectuat un schimb de opinii asupra necesității ajustării procesului de instruire la cerințele întreprinderilor, inclusiv elaborarea proiectelor de licență cu tematică reală la sugestia întreprinderilor, precum și a extinderii relațiilor de parteneriat între catedrele de profil și întreprinderi în vederea organizării stagiilor de practică și a eventualelor angajări în câmpul muncii.

Întrucât în pofida eforturilor depuse la capitolul dat există încă multe lacune, Consiliul a indicat conducerii CEGHID să studieze experiența de conlucrare eficientă cu angajatorii a facultăților de Cadastru, Geodezie și Construcții; Industrie Ușoară; Calculatoare, Informatică și Microelectronică, în cadrul cărora cota angajării absolvenților potrivit specialității este de 97-98 la sută și să prezinte în următoarea ședință a Consiliului de Administrație un plan de acțiuni care să contribuie la ameliorarea situației în domeniu la toate facultățile.

(Visited 4 times, 1 visits today)