Se anunţă susţinerea tezei de doctor în informatică

Pretendent: MARUSIC Galina

Conducător ştiinţific:  MORARU Vasile, dr., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.122.03 – 02

Tema tezei: „Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip rîu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor”

Specialitatea: 122.03. Modelare, metode matematice, produse program

Data: 04 iulie 2015; Ora: 09.00; Local: Chişinău, str. Studenţilor 9/7, blocul de studii Nr. 3, aud. 208

Vezi rezumatul tezei

(Visited 17 times, 1 visits today)