20 de ani de apariție neîntreruptă!

În ședința din 28 aprilie 2015 Senatul UTM a audiat raportul de bilanț al revistei ştiinţifico-tehnice „Meridian Ingineresc”, exprimând înalte aprecieri redactorului-şef adjunct, prof. univ., dr. hab. Valeriu Dulgheru, grație străduințelor căruia revista aniversează două decenii de apariție neîntreruptă.

În 1994 UTM şi Asociaţia Inginerilor din RM au depus în adresa Asociaţiei de Stat „Cartea Moldovei” o solicitare de fondare a revistei tehnico-ştiinţifice „Meridian Ingineresc” în limba română. Pe 9 februarie 1995 „Cartea Moldovei” eliberează adeverinţa de înregistrare nr.565. Pe 8 mai 2002 Centrul Internaţional de Înregistrare a Publicaţiilor Periodice cu sediul la Paris a înregistrat „Meridian Ingineresc” cu numărul ISSN 1683-853X. Revista are o periodicitate trimestrială (4 ori pe an), un tiraj de 100 ex., volum preponderent 100 pag.; este acreditată la clasa C (conform clasificării revistelor ştiinţifice din RMîn5 clase: A, B, C, D, E), se află în proces de includere în bazele de date Copernicus, Varşovia şi ProQuestDatabase, SUA (http://www.indexcopernicus.com/index_en.php), după care va fi înaintat dosarul de acreditare la clasa B.

Grație caracterului politehnic al UTM, revista cuprinde 9 domenii, fiecare având câte o secţie a colegiului de redacţie. Competenţa Colegiului de redacţie este înaltă, incluzând membri ai AȘM, ai academiilor de ştiinţe din străinătate, savanţi cu renume: 13 academicieni,4 membri-corespondenţi ai AŞM, 3 academicieni ai AȘT din România, 34 profesori din RM, 26 profesori din afară (România, Germania, SUA), 41 conferenţiari din RM.

Revista include un cuprins de rezumate în limbile română, engleză, franceză, rusă; articole ştiinţifice; o rubrică permanentă de invenţii şi istoria lor, aspecte ale creativităţii tehnice şi rubrica „Personalităţi de pe meridianele universului ingineresc”. Două numere ale revistei (1 şi 3) apar în limba română, iar altele două (2 şi 4) – integral în engleză.

În perioada 1995-2015 au fost editate 56 de numere ale revistei, fiind publicate 1237 articole ştiinţifice recenzate, inclusiv 400 articole de autori din afara RM (România, Elveţia, Germania, Marea Britanie, Cehia, Franţa, Israel, Ucraina, Rusia), 703 articole ale colaboratorilor UTM, 134 ale autorilor din alte organizaţii din RM. Totodată, 188 articole au fost publicate în reviste editate în limba engleză, iar 76 – de autori moldoveni în coautorat cu autori din alte state şi organizaţii.

(Visited 8 times, 1 visits today)