Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică

Pretendent: Zolotcov Anatolie, doctor în tehnică, conferenţiar universitar

Consultant ştiinţific: Izmailov Iurie, prof.univ., dr. hab.

Consiliul ştiinţific specializat DH 33 211.02-01

Tema tezei: Calculul rezistenţei pereţilor construcţiilor monolite la acţiuni seismice

Specialitatea: 211.02 – Materiale de construcţii, elemente şi edificii

Data 23 iunie 2015; Ora 1300; Local: mun. Chişinău, bd. Dacia 41, aula 10-310

Vezi rezumatul tezei

(Visited 29 times, 1 visits today)