Vizitele unor eventuali parteneri economici externi, care tind să iniţieze contracte de colaborare cu UTM, sunt tot mai frecvente în ultimul timp. Un exemplu elocvent este și vizita din 28 mai 2015 a dlui Jon Tomsson, reprezentant al Companiei italiene Alfa-Romeo.

Acad. Ion Bostan, rectorul instituției, l-a familiarizat oaspetele italian cu rezultatele obținute în ultimele două decenii de către cercetătorii UTM în domeniile transmisiilor planetare precesionale, bazate pe principii noi de transformare a mişcării şi sarcinii, construcției de mașini, microelectronicii, matematicii aplicate și designului industrial, nominalizând și unele ramuri ale industriei, în care ar putea fi implementate aceste realizări, de altfel, majoritatea din ele fiind recunoscute și la scară internațională.

Dl Jon Tomsson s-a arătat interesat mai întâi de toate de propunerile inginerilor moldoveni privind mecanica și designul de produs, ce și-ar putea găsi implementare în industria de automobile din țara prietenă.

În rezultatul unui schimb amplu de opinii, părțile au convenit să continue consultările pentru ca într-un viitor apropiat, în funcție de ofertele concrete de inovare propuse de UTM și posibilitățile reale de implementare ale acestora în întreprinderile companiei italiene, bunele intenții să se materializeze în semnarea unui contract concret de colaborare.

La întrevedere au participat dr. conf. univ. V. Amariei, prorector pentru formarea continuă și relații internaționale, dl V. Sutchevici, membru al Consiliului Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM, dr. hab. prof. univ. V. Bostan, directorul filiere anglofone “Computer science”, dna T. Lucinschi, șef Departament cooperări internaționale, și conf. univ. V. Podborschi, șef Departament design industrial și de produs al FIMIT.

(Visited 4 times, 1 visits today)