1. Cu privire la activitățile organizației studențești BEST Chișinău: activități, experiență, diseminare
  2. Cu privire la aprobarea noilor programe de formare continuă la FTMIA și FIMIT
  3. Aprobarea taxelor pentru studii, a. u. 2015-2016
  4. Referitor la securitatea și sănătatea în muncă în cadrul UTM: starea actuală și măsurile de ameliorare a stării S.S.M.

Pe 24 iunie 2015 reprezentanți ai Academiei Internaționale pentru educație și formare „IAW Internationale Akademie” cu sediul la Stuttgart, Germania au efectuat o vizită de lucru la Universitatea Tehnică a Moldovei în vederea continuării proiectelor aflate în derulare și stabilirea unor noi direcții de colaborare.

Prezent la întrevedere, dr., conf. univ. Valentin Amariei, prorector pentru formarea continuă și relații internaționale al UTM, a trecut în revistă implementarea proiectului demarat acum doi ani privind desfășurarea stagiilor de practică de către un grup de studenți ai UTM la o întreprindere germană, constatând că proiectul și-a demonstrat viabilitatea și urmează a fi extins la diferite specialități.

Citește mai mult

Hotărârea Comisiei de Etică a Senatului UTM din 22.06.2015

În cadrul emisiunii „PAHOMI”, difuzată pe 28 mai 2015 de postul televizat „Realitatea TV”, ministrul Educaţiei, dna Maia Sandu, a declarat, între altele, că dânsa nu este membru al PLDM.

Respectiva declarație a dnei ministru Maia Sandu, precum şi altele, a provocat un şir de aprecieri şi afirmaţii din partea dlui Boris Constantinov, care s-a prezentat ca fiind profesor la Universitatea Tehnică. Relatările dânsului sunt însă departe de realitate, iar stilul şi vocabularul utilizat vin în contradicţie cu statutul de cadru didactic şi cu bunul simţ.

Citește mai mult

În atenţia studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice!

Proiectul de mobilitate academică Erasmus Mundus ACTIVE „Atlantic Caucasus Technical Universities Initiative for Valuable Education”, finanţat de Comisia Europeană, anunţă începutul înregistrării candidaţilor la studii pentru anul universitar 2015-2016.

Citește mai mult

Pe 16 iunie 2015 în sala de festivități a UTM s-au adunat studenții-absolvenți, profesorii și activiștii sindicali, care practică sportul de performanță și educația fizică.

Dr., conf. univ. Anatol Popușoi, șeful Catedrei de Educație Fizică, a informat că la UTM activează 32 de secții sportive, în cadrul cărora își perfecționează măiestria peste 500 studenți și 50 de angajați ai universității. În a.u. 2014-1015, cu susținerea sindicatelor, decanatelor și în special a rectoratului, Catedra a organizat Olimpiada sportivă la 13 discipline, la care și-au măsurat forțele peste 1000 de studenți. După 6 campionate naționale, echipele UTM de fotbal (băieți), orientare sportivă (mixtă) au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, iar echipa de baschet (fete) a devenit campioană a RM, câștigând și întâietatea la cupa republicii. Pentru a-i menționa pe sportivii-absolvenți, catedra și rectoratul le-au pregătit mai multe surprize: diplome și premii bănești pentru sportivii de performanță și unii profesori ai Catedrei de Educație Fizică.

Citește mai mult

În scopul promovării unui mod de viaţă sănătos şi evidenţierea unor noi forţe tinere, care iubesc sportul, pe 10 martie 2015 începe desfăşurarea competiţiilor sportive ale colaboratorilor Universităţii Tehnice a Moldovei!

Citește mai mult

Din luna mai a.c. şi-a început activitatea Salina plasată în Preventoriul universitar de la et. 1 a căminului studenţesc nr. 13 din str. Studenților, 3/1.

Citește mai mult

Printr-o decizie a Consiliului UE, perioada 15-21 iunie 2015 a fost declarată „Săptămâna Europeană a energiei durabile în RM”.

În acest context, Universitatea Tehnică a Moldovei în colaborare cu Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) au organizat în data de 17 iunie 2015 atelierul de lucru „Eficienţa energetică – o prioritate strategică a RM”, la care au participat profesori, cercetători, reprezentanţi ai autorităților publice, agenți economici.

Citește mai mult

Vitalie Tîrziu

23.02.1924 – 16.06.2015

Colectivul Universității Tehnice a Moldovei este profund îndurerat de decesul primului prim-prorector al instituţiei noastre, conferențiar universitar, doctor în ştiinţe Vitalie Tîrziu, organizator marcant al învățămîntului ingineresc din Republica Moldova, lipsa căruia o vom resimți cu toții.

      Suntem alături de familia şi rudele îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Citește mai mult