Recent o delegaţie a Republicii Moldova în componenţa dlor Ion Bostan, rector al UTM, academician; Gheorghe Duca, preşedinte al AŞM, academician; Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte al AŞM, academician, s-a deplasat la Bucureşti și a examinat cu dl Marius-Ioan Piso, preşedinte al Agenţiei Spaţiale Române (ROSA), problemele unei cooperări mai strânse în domeniul tehnologiilor spaţiale.

Tehnologiilor spaţiale le revine un rol primordial în impulsionarea și dezvoltarea diferitelor ramuri ale ştiinţei şi tehnicii, în special a agriculturii, geodeziei şi cadastrului, ecologiei şi monitorizării mediului etc. Astăzi mai multe universităţi din lume realizează diverse proiecte de elaborare a microsateliţilor. Aceşti sateliţi, împreună cu staţiile terestre, pot să realizeze un schimb intens de date. Precum se ştie, şi la Universitatea Tehnică a Moldovei a fost creat un Centru Naţional de Tehnologii Spaţiale (CNTS), care la ora actuală include în componenţa sa o staţie terestră telemetrică de comunicare cu satelitul pe orbită, o altă staţie terestră de recepţionare a semnalelor de la satelit şi un observator astronomic dotat cu un telescop modern „Celestron”.

Însă dat fiind faptul că aceste staţii sunt amplasate în mod izolat, ele sunt utilizate doar parţial – pe perioada limitată de vizibilitate radio între staţie și satelit, din cauza rezoluţiei temporale scăzute. O soluţie de sporire a coeficientului utilităţii lor ar fi crearea unei reţele de staţii terestre ce ar da posibilitatea de comunicare cu control de la distanţă. În acest sens a fost oportun sprijinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei de a lansa un apel de concurs de proiecte pentru anul 2015 cu genericul „Conectarea infrastructurii terestre creată la Universitatea Tehnică a Moldovei”. Acest apel se înscrie în prevederile Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 din 24.09.2014 al Comisiei Europene „Suportul financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020”.

Răspunzând la apelul AŞM, conducerea Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale al UTM a lansat o propunere de proiect privind conectarea tuturor staţiilor terestre de comunicare cu sateliţii într-o reţea comună, ceea ce ar permite o utilizare mai eficientă a acestora. Proiectul propus de UTM se numeşte „Conectarea infrastructurii Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale la Reţeaua Globală Educaţională de operaţiuni satelitare” (director de proiect: acad. Ion Bostan), acesta fiind unul din cele 8 proiecte aprobate pentru finanţare în data de 12.03.2015 de către Consiliul de Administrare a Contractului de Grant. Mecanismul prevăzut în acest proiect ar permite prelungirea perioadei de vizibilitate a unui satelit şi, totodată, sporirea volumului de date transmise, precum şi recepţia simultană a datelor de la un satelit prin mai multe staţii terestre.

Realizarea proiectului dat prin crearea unei reţele GENSO (Global Educational Network for Satellite Operations) ne-ar oferi soluţii atât pentru Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale al UTM, cât şi pentru celelalte centre ESA (European Space Agency).

Astfel, după cum ne-a comunicat vicedirectorul CNTS al UTM, conf. univ., dr. Nicolae Secrieru, la staţiile terestre se va putea monitoriza o gamă largă de sateliţi, nu doar cei proprii, iar acest fapt va majora evident randamentul utilizării lor. Fiecare satelit va fi monitorizat rând pe rând de la diverse staţii terestre, acumulând date de pe parcursul unui segment mai mare al orbitei.

Realizarea proiectului va duce la extinderea esenţială a infrastructurii de cercetare în domeniul tehnologiilor spaţiale la toate universităţile cu asemenea centre, va crea condiţii pentru efectuarea lucrărilor la un nivel teoretico-aplicativ mult mai înalt. Totodată, se vor deschide perspective noi pentru extinderea diapazonului de cercetări cu caracter interdisciplinar şi de elaborare de tehnologii şi produse, în cercetări vor fi atraşi tot mai mulţi studenţi, masteranzi, doctoranzi. Se va aprofunda interacţiunea specialiştilor din diferite domenii de activitate şi din diferite instituţii de cercetare şi industriale. Cercetările vor fi făcute pe baza unui nou standard de echipamente şi software.

Un obiectiv major al CNTS al UTM este cooperarea internaţională. Prima experienţă a fost obţinută la realizarea în comun cu University of Siegen, Faculty for Science and Technology, Department for Electrical Engineering and Computer Science, Germania a proiectului „Orientation and stabilization methods on capturing images from long distances associated with real time coding, compression, protection and transmission”. Conectarea CNTS la infrastructura de cercetare ESA va crea un fundament solid pentru continuitatea cooperării pe plan internaţional.

Realizarea conexiuni centrelor de tehnologii spaţiale oferă deci un şir de avantaje ştiinţifico-tehnice:

  • acces aproape global pentru operatorii de misiune de nave spaţiale educaţionale;
  • accesul de la distanţă pentru operatorii de date de misiune în timp real, chiar şi în cazurile în care staţia de la sol locală se confruntă cu dificultăţi tehnice;
  • programare a sesiunilor de uplink de la distanţă prin staţii terestre ESA, ROSA;
  • controlul automatla distanţăa tuturor staţiilor de sol participante;
  • compararea fluxurilor multiplede date;
  • recomandări pentru un viitor hardware al spaţiului educaţional, în scopul de a spori rezultatele misiunilor spaţiale cu utilizarea GENSO;
  • o bază solidă pentru un proiect de colaborare, după ce rezultatele proiectului vor fi accesibile în mod liber la aplicarea lor practică în partenerii de proiect de colaborare de laROSA şi ESA etc.

Centrul de Tehnologii Spaţiale al UTM

 

(Visited 7 times, 1 visits today)