În cadrul vizitei de documentare întreprinse în RM în vederea stabilirii unor contacte de colaborare reciproc avantajoasă cu universitățile din țara noastră, dl Francesco Domenico Veneziano, președintele companiei New Italian Investment & Management Co.Ltd., a avut o întrevedere cu reprezentanții conducerii de vârf a UTM: acad. Ion Bostan, rector, dr. hab. Larisa Bugaian, prorector, și dr. Valentin Amariei, prorector.

În urma vizitării Facultății de Industrie Ușoară a UTM, dar și luând în calcul experiența acumulată pe parcursul unui deceniu de activitate în contextul Procesului Bologna, partea italiană s-a arătat interesată de inițierea mediatizării colaborării dintre UTM și instituții similare de învățământ din UE, eventual și din Turcia, China și alte state, în domeniile pregătirii studenților (programe de mobilitate academică, stagii de practică la întreprinderi din UE), perfecționării corpului profesoral (stagii, cursuri) în pregătirea inginerilor la specialitățile design și creativitate în industria ușoară, modelarea și confecționarea tiparelor pentru această ramură, managementul și marketingul vestimentar, dar și a reiterat unele posibile modalități de colaborare întru fructificarea obiectivelor preconizate.

Acad. Ion Bostan a informat partea italiană despre potențialul UTM, subliniind că în prezent la toate formele de instruire își fac studiile peste 14 mii de studenți la 63 de specialități, inclusiv la designul industriei mecanice, industriei ușoare, artelor și arhitecturii studiază peste 350 de persoane. Pentru UTM este foarte important ca, grație partenerilor externi, să sporim calitatea pregătirii inginerilor. Noi dispunem de trei Centre de excelență la FTMIA, FIU, FCIM și alte trei centre științifico-didactice naționale în domeniul tehnologiilor spațiale, tehnologiilor geoinformaționale și de studiere și testare a materialelor. Dar pentru a răspunde exigențelor pieței muncii, avem nevoie de colaborări și un schimb de experiență cu universitățile de prestigiu din afara țării. Pentru a fructifica la cota maximă oportunitățile ce se vor deschide în anii următori, în funcție de acordurile de colaborare încheiate, noi vom intensifica pregătirea studenților la însușirea englezei și altor limbi de circulație internațională, vom propune sugestii privind finanțarea din diferite surse a activităților preconizate.

La întrevedere au participat Doina Nistor, director de proiect (USAID), Maria Gheorghița, manager sectorul textile (USAID), și dr., conf. univ. Valentina Bulgaru, decanul FIU.

Părțile au convenit ca în perioada imediat următoare cadrele didactice și serviciile respective ale UTM să efectueze un studiu de fezabilitate vizavi de oferta companiei, să analizeze necesitățile și posibilitățile universității, să formuleze și să remită părții italiene propuneri de colaborare.

(Visited 2 times, 1 visits today)