16 profesori din cadrul Facultăţii Urbanism şi Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei au beneficiat de cursuri de perfecţionare la specialitatea Utilizarea mijloajelor informaţionale de comunicare în învăţământ”.

În total – 90 de ore, cu următoarele module: Crearea cursului online, Platforma E-Learning – MOODLE, Organizarea instruirii online cu studenţii. Scopul acestor cursuri a fost de a le oferi profesorilor un instrument eficient pentru transformarea materialelor de studiu clasice în materiale specifice învăţământului online sau învăţământului cu frecvenţă redusă.

Dna Natalia Ciobanu, prodecan FUA, ne-a oferit unele detalii în acest subiect:

–Participând în proiectul RETHINK privind reforma sistemului educaţional prin schimbul internaţional de cunoştinţe, FUA este cointeresată în promovarea metodelor moderne de predare. Proiectul prevede, între altele, elaborarea cursurilor online şi folosirea platformei E-Learning. Aceste cursuri de perfecţionare sunt foarte binevenite pentru noi. Utilizarea platformei MODLE ne va permite să elaborăm cursuri şi să le propunem spre utilizare universităţilor partenere: din Portugalia, Spania, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Ucraina.

Eforturile depuse de administraţia UTM în crearea platformei MOODLE-UTM permite să clasăm UTM înaintea altor universităţi.

În cadrul cursurilor de perfecţionare ne-am familiarizat cu softurile de creare a cursurilor online și metodele interactive de predare, cu diferite forme de teste și instrumente moderne de comunicare – chat, blog, forum.

Cu deosebit respect, ţinem să le mulţumim profesorilor UTM care au organizat şi desfăşurat aceste cursuri: dlor Petru Todos – prim-prorector UTM, Nicolae Secrieru, Cristina Ghencea, Petru Vârlan. Ei ne-au acordat un suport didactic important în promovarea resurselor de studiu de calitate pentru învăţământul online.

Moodle FUA

(Visited 81 times, 1 visits today)