Una din principalele subdiviziuni didactico-ştiinţifice din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi a UTM – Departamentul Transporturi – a marcat zilele acestea 40 de ani de la lansarea programului de pregătire a cadrelor inginerești în domeniul transportului.

Pe 22 mai 2015 acest frumos jubileu a fost consemnat prin conferința științifico-practică „Transporturi: inginerie, economie și management”, iar pe 23 mai absolvenții tuturor promoțiilor și-au dat întâlnire la Alma Mater.

Oameni albiți de vremuri și de experiența vieții, dar radioși și fericiți pentru că au răzbit în viață au revenit la facultate ca să-și revadă profesorii și colegii de altă dată, să depene amintiri și să retrăiască împreună frumusețea anilor de studenție.

Cuvinte de aleasă prețuire și înalte aprecieri au rostit de la tribuna festivității acad. Ion Bostan, rectorul UTM, Valentin Amariei, prorector, Victor Ceban, actualul șef al Departamentului Transporturi, Vasile Cartofeanu, decanul FIMIT, profesori de ieri și de azi, absolvenți ai diferitelor promoții.

De-a lungul anilor catedra și-a modificat denumirea în câteva rânduri, numindu-se inițial „Transportul Auto”, apoi „Inginerie și management în transport”, iar din 2014 – Departamentul Transporturi. Conducerea catedrei și-a asumat-o inițial dl Vitalie Scalnâi, părintele-fondator, conf. univ., dr. (1975-1985; 1993-1998), iar ulterior la cârma acesteia s-au perindat: Vasile Calmuţchi, prof.univ., dr. hab. (1985-1992); Vladimir Poroseatcovschi (1992-1993); Valentin Amariei, conf. univ., dr. (1997-1999, catedra IMT); Vladimir Ene, conf.univ., dr. (1998-2008, catedra TA); Tudor Alcaz, conf.univ., dr. (1999-2007, catedra IMT); Victor Ceban, conf. univ., dr. (2007-2014, catedra IMT); Ilie Manoli,conf. univ., dr. (2008-2014, catedra TA).

Printre numeroșii absolvenți la întâlnirea jubiliară au fost nume cunoscute azi în toată țara: Eugen Stașcov – directorul Institutului de Dezvoltare a Proprietății Intelectuale „Indeprin” SRL (promoția-1977), Veaceslav Untilă – președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului RM (promoția-1978), Grigore Bernavschi – președintele Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (promoția-1986), Tudor Rusu – vicepreşedinte al Uniunii Transportatorilor şi Drumarilor, și mulți alții.

Ei au fost salutați de reputați reprezentanți ai domeniului: Gheorghe Ambrosi, șef Direcție transport rutier a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Minu Mitrea – prof. dr. ing., secretar general al Societății Inginerilor de Automobile din România, Dumitru Novorojdin – dr. hab., prof.univ., șef Catedră „Transport Auto” a Universității Agrare de Stat din Moldova, Boris Rusu – directorul Colegiului de Transporturi din Chișinău, prof., dr. hab. Dumitru Solomon – rectorul Academiei de Transporturi, Informatică și Comunicații, Igor Gamrețchi – șef Direcției transport public și căi de comunicare a Primăriei Chișinău.

Pe parcursul celor patru decenii au fost lansate 38 promoții de absolvenți cu peste 5000 de specialiști în domeniu. Profesorii catedrei au editat peste 200 de lucrări didactico-metodice – manuale, cursuri universitare, lucrări didactice, indicații metodice, publicate 1065 lucrări științifice, realizate multiple proiecte științifice cu aplicarea rezultatelor în economia națională.

Componența actuală a Departamentului include 30 de titulari, inclusiv 15 conferențiari universitari, 10 lectori superior, 5 lectori universitari, precum și 12 cumularzi.

(Visited 16 times, 1 visits today)