Manualul „Astronomie”, apărut recent la Editura „Liceum”, a fost lansat pe 21 mai 2015 la Centrul Național de Tehnologii Spațiale (CNTS).

Autorii, distinșii profesori de fizică și astronomie Ștefan Tiron și Ion Nacu, și-au invitat colegii și prietenii de la Facultatea de Fizică a USM, Ministerul Educației, UTM, angajați ai editurii care au îngrijit volumul, reprezentanți mass-media pentru a-și împărtăși rodul muncii lor de mai mulți ani asupra manuscrisului.

Acad. Ion Bostan, directorul Centrului Național de Tehnologii Spațiale, rectorul UTM, i-a felicitat călduros pe autori cu ocazia acestei noi apariții editoriale, a menționat volumul impunător de material factologic, și-a exprimat admirația față de ținuta poligrafică elevată a cărții, dar și încrederea că prin lectura unor asemenea manuale cititorii „vor fi mai aproape de stele”.

Totodată, domnia sa a reiterat că, la o eventuală reeditare, lucrarea urmează a fi completată cu noi date despre contribuția cercetătorilor și inginerilor din RM la studierea spațiului cosmic, inclusiv fabricarea conservelor pentru cosmonauți, elaborarea programelor de dirijare a navelor spațiale și a unor aparate pentru cercetări experimentale în cosmos ș.a.

În altă ordine de idei, directorul CNTS a făcut o trecere în revistă a dispozitivelor aflate în dotare: Pendulul Foucault, Satelitul moldovenesc, Telescopul UTM, Stația terestră de supraveghere a zborului primului satelit moldovenesc etc., s-a referit la perspectivele de dezvoltare și extindere a CNTS. De asemenea, a mulțumit Ministerului Educației pentru suportul acordat la procurarea unor echipamente importante și a anunțat că Centrul este deschis mereu pentru elevii și studenții dornici să-și completeze cunoștințele acumulate în cadrul orelor de fizică și astronomie.

Specialiștii care au participat la festivitatea de lansare au apreciat cu cele mai relevante calificative „Astronomia”, menționând că acesta este un manual de pionierat pentru cursul de astronomie generală, au evidențiat originalitatea lucrării și accesibilitatea materialului pentru elevi și studenți, dar și calitatea tipografică excelentă a celor peste 300 de imagini și 16 planșe color ce complementează textul celor 13 capitole structurate într-o consecutivitate logică și coerentă. Despre valoarea acestei noi apariții editoriale vorbește și faptul că manualul a fost înalt apreciat și recenzat pozitiv de către dr. hab., prof. univ. E. Gheorghiță, șef de catedră la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, dr. M. Reabov, profesor la Universitatea Națională din Odesa, și dr. hab. V. Zakhozhay, profesor la Universitatea Națională din Harkiv.

Lansarea acestui valoros manual de astronomie la Centrul Național de Tehnologii Spațiale al UTM subliniază importanța acestei subdiviziuni universitare, care se dovedește a fi o veritabilă platformă națională de cercetare și instruire.

Astronomia

(Visited 10 times, 1 visits today)