Pe 20 mai 2015 la Universitatea Tehnică a Moldovei, sub auspiciile Facultăţii de Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii și-a deschis lucrările Conferința internațională „Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică” ICTEI-2015.

La ediția din anul curent, cea de-a V-a, au dat curs invitațiilor peste 200 de specialişti din 10 ţări, care prezintă peste 140 de lucrări și 9 rapoarte în plen privind următoarele domenii: tehnologii moderne de instruire în învăţământul universitar; tehnologii spaţiale; reţele şi tehnologii de telecomunicaţii; dispozitive şi sisteme electronice, optoelectronice, fotonice şi informaţionale; materiale, componente şi dispozitive în electronică şi comunicaţii; ştiinţa informaţiei şi calculatoarelor; microsisteme electromecanice şi robotica; procesarea informaţiei şi produse soft; metrologia şi tehnica măsurărilor; tehnologii informaţionale în medicină şi dispozitive pentru medicină; management şi marketing în telecomunicaţii, electronică şi informatică.

În debutul conferinței, acad. Ion Bostan, președintele comitetului științific al ICTEI-2015, a salutat oaspeții, a mulțumit tuturor sponsorilor pentru contribuția lor la buna desfășurare a evenimentului, a subliniat importanța evenimentului pentru pregătirea viitorilor ingineri, pentru impulsionarea cercetărilor de profil și implementarea realizărilor obținute în economia RM și a chemat participanții evenimentului la un schimb larg și constructiv de opinii cu propuneri de stabilire a direcțiilor de activitate pentru viitor.

Dumitru Parfentiev, viceministru Tehnologiei Informației și Comunicațiilor,a adus la cunoștința publicului, că în țara noastră 9 la sută din PIB și 6 la sută din volumul de export îl constituie produsele obținute în domeniile ce se află în vizorul ICTEI-2015, iar 60 la sută din populație beneficiază de serviciile TIC. Ministerul susține pregătirea cadrelor la UTM, dat fiind că fără ingineri este imposibilă dezvoltarea infrastructurii și componentelor TIC, lărgirea gamei de servicii electronice prestate și asigurarea securității spațiului digital.

Acad. Valeriu Canțer, președintele CNAA, dar și președinte de program al ICTEI-2015, a subliniat că evenimentul este o platformă benefică pentru formularea unor propuneri de eficientizare a tuturor laturilor societății – beneficiare de TIC, inclusiv și de impulsionare a procesului educațional, cercetării și inovării. Or în favoarea eficientizării pregătirii cadrelor numai pentru cercetare în domeniile TIC foarte concludent vorbesc aceste cifre: din circa 200 teze susținute anual doar 2-3 țin de domeniul TIC, iar printre cei circa 1500 de doctoranzi mai puțin de 2 procente efectuează cercetări în domeniul TIC.

Acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al AȘM, salutând audiența din partea comunității științifice din țară, a chemat tinerii cercetători să valorifice din plin oportunitățile de mobilitate oferite de procesul de la Bologna pentru pregătirea licențelor, tezelor de master și doctorat, dar și cele apărute pentru cercetare odată cu aderarea RM la programul comunitar Horizont-2020.

Constantin Șevciuk, vicedirector general al S.A. Moldtelecom, a ținut să menționeze că în calitate de beneficiari ai cadrelor de ingineri pregătiți la UTM și ai rezultatelor cercetătorilor, în temeiul unui parteneriat responsabil, compania pe care o reprezintă este deschisă spre o cooperare bilaterală cu UTM, pentru a contribui și pe viitor la fondarea, renovarea sau reutilarea unor laboratoare cu echipament și utilaj corespunzător și la pregătirea studenților – desfășurarea practicii în subdiviziunile noastre, propunerea unor teme pentru licență, master și doctorat, dar și unele oferte de angajare în serviciu.

Conferința a audiat în plen rapoartele Connecting the infrastructure of national centre of space technologies (NCST) to global educational network for satellite operations (Ion Bostan, N. Secrieru, S. Candraman, A. Margarint, A.Barboschi), New tendencies in the development of nanotechnologies (I. Tighineanu), Dеятельность исследовательских комиссий сектора развития международного союза электросвязи в исследовательском периоде 2014-2018 (В.Каптур), National optical network for research and education (O. Rusu), Distributed computing and big data at JINR (V.Korenkov), Advances in high-brightness semiconductor lasers (H. Wenzel), New pathways in electronics and optoelectronics driven by new physics of nonconventional materials (V. Canter), Parallel and hybrid computations at JINR (P.Zrelov) și Reflecții despre informație și societate în era digitală (H. Dragomirescu).

Ulterior lucrările conferinței au continuat în 11 secții de specialitate, audiind 106 comunicări și 8 secții de postere cu 30 de comunicări orale.

În cadrul ICTEI-2015 și-a ținut lucrările și Conferinţa a 9-a a RENAM UC-2015 cu genericul „Dezvoltarea e-Infrastructurii şi serviciilor pentru comunitatea ştiinţifico-educativă”, în cadrul căreia au fost audiate 8 rapoarte și 12 comunicări ale reprezentanților universităților prezenți la conferință.

Logo ICTEI

(Visited 5 times, 1 visits today)