Pe 21 mai 2015 la Catedra Enologie a Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, în prezenţa corpului profesoral, studenţilor, oamenilor de afaceri din domeniul vitivinicol şi a numeroşilor oaspeţi, a fost dată în exploatare o Secţie didactică de vinificaţie.

Grație suportului acordat de către Filiera Vinului, Ministerul Educației și Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum și agenților economici secţia didactică de vinificaţie a fost dotată cu echipamente de ultimă generaţie, având menirea de a contribui radical la calitatea pregătirii viitorilor specialişti vinificatori.

Această bijuterie didactică, a menţionat acad. Ion Bostan, rectorul UTM, face parte din investiţia făcută de Filiera Vinului în volum de 2,7 mil. euro şi contribuţia Guvernului RM în valoare de 1,3 mil. euro pentru fondarea Centrului de excelenţă de vinificaţie a UTM şi constituie rodul unui parteneriat viabil de cooperare reciprocă dintre UTM, Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Asociaţia producătorilor şi agenţilor economici din ramura vinificaţiei. Un proces educaţional de calitate nu poate fi realizat fără cercetare, suport ştiinţific şi colaborare cu sectorul real al economiei. Suntem bucuroşi că până în prezent, prin conlucrarea fructuoasă cu factorii de decizie, am reuşit să constituim mai multe centre didactico-ştiinţifice de excelenţă. Pentru aceasta le suntem profund recunoscători şi le mulţumim cordial în speranța că şi pe viitor vom colabora pe aceeaşi undă.

Prezenţi la eveniment Ion Sula, ministru al agriculturii şi industriei alimentare, dr. Nadejda Velişco, şef de departament la Ministerul Educației, dr. hab., prof.univ. Vasile Bumacov, ex-ministru al agriculturii şi industriei alimentare, dr.hab., prof. univ. Constantin Sîrghi, preşedine al Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri din Moldova, au subliniat că brandul RM este producţia vinicolă şi trebuie de făcut totul ca prin pregătirea cadrelor, prin cercetare, prin experienţă şi tradiţie de peste jumătate de secol să contribuim la dezvoltarea celei mai importante ramuri ale economiei. Noua secţie didactică de vinificaţie constituie o oportunitate de a contribui la realizarea acestui deziderat şi va aduce un nou suflu în pregătirea cadrelor cu o mentalitate contemporană, orientată spre viitor şi cu aspiraţii europene. Aici vor avea acces studenții de la diferite universități, şcoli profesionale, dar şi cadrele antrenate în ramura vinificaţiei din ţară.

Secţia are o capacitate de prelucrare primară a strugurilor de circa 10 tone, procesul tehnologic fiind complet automatizat. Aici vor fi produse în scopuri didactice şi de cercetare 10 tipuri de vinuri lente şi spumante, există şi o instalaţie de preparare a divinurilor, au fost achiziţionate şi utilajele pentru răcire, filtrare, prelucrare şi păstrare. Este montată şi o linie de îmbuteliere pentru 5 mii sticle anual. Materia primă necesară va fi donată de către membrii Asociaţiei producătorilor din ramura vitivinificaţiei.

Partea festivă a finalizat cu o excursie în incinta Centrului de vinificaţie renovat şi secţia ce a fost dată în exploatare. Calitatea de ghizi și-au asumat-o dr. conf. univ. Vladislav Reşitca, decanul FTMIA şi dr. prof.univ. Anatol Bălănuţă, şeful Catedrei Oenologie.

(Visited 7 times, 1 visits today)