Studiind disciplina „Teoria şi practica integrării europene”, studenții UTM manifestă un interes sporit și pentru cercetarea acestui fenomen de importanță vitală pentru viitorul RM.

Iar rodul căutărilor lor insistente este prezentat tradițional la 8 mai în cadrul conferinţei studenţești, dedicată Zilei Europei cu genericul „Teoria şi practica Integrării Europene”. Și ediția curentă a conferinței a fost organizată de Catedra Ştiinţe Socioumane şi Catedra Teoria Economică şi Management, ca răspuns la iniţiativa rectorului UTM, acad. Ion Bostan, de a studia la toate facultățile tema integrării europene în procesul didactico-ştiinţific și a planului de acțiuni dedicate procesului de asociere a RM la UE.

La conferința din 8 mai 2015 s-au înscris 55 de studenți. Lucrările s-au desfășurat în două secții paralele, avându-i în calitate de moderatori pe dr. conf.univ. Mihail Braga și dr. conf.univ. Ecaterina Lozovanu. Prin tematica foarte variată a alocuțiunilor participanții la conferință și-au făcut publice rezultatele investigațiilor științifice în următoarele subiecte: fundamentul juridic al UE; Tratatul de la Lisabona; Sistemul instituțional al UE; Acordul de asociere încheiat de RM cu UE; Pactul Ribentrop-Molotov și consecințele lui pentru Moldova; Integrarea RM în UE- oportunități, avantaje, beneficii și responsabilități; 25 de ani de reforme economice în RM: realizări, probleme, propuneri; Politicile comunitare în domeniile sociale, relațiilor naționale și externe, demografiei și migrației, relațiilor de piață și inovării, educației și cercetării, culturii, ocrotirii sănătății, infrastructurii și mijloacelor de comunicație, securității energetice, securității alimentare, securității colective, ecologiei ș.a.; Valorile democratice ale UE – catalizatorul dezvoltării; Căile de modernizare a RM pentru a trece de la Acordul de asociere la Acordul de aderare: obiective, provocări, divergențe și soluții de depășire a impedimentelor; Integrarea RM în UE – o necesitate stringentă și o șansă pentru un viitor prosper; Republica Moldova – stat european: așezare geografică, geopolitică, declaraţii, angajamente și probleme; Istorii de succes ale statelor membre ale UE; Filosofia integrării europene; Calea cea mai rapidă a RM spre UE – unirea cu România?, dar și alte subiecte de interes major pentru RM.

După audierea rapoartelor și încheierea dezbaterilor constructive, juriul în componența dr. conf. univ. Mihai Braga, şef de catedră; dr. conf. univ. Ecaterina Lozovanu, dr. conf. univ. Ion Vangheli, dr. conf. univ. Manole 

(Visited 7 times, 1 visits today)