Recent, dna Natalia Furtună, lector superior la UTM, și-a susținut cu succes teza de doctor în științe tehnice cu tema „Valorificarea potenţialului aromatic al soiurilor de struguri Startovîi, Viorica și Muscat de Ialoveni” în fața prestigiosului Consiliu știinţific specializat în componența: dr. hab., acad. Boris Găină, preşedinte; dr. hab., conf. E. Soldatenco; dr. hab., prof. univ. E. Rusu; dr. hab., prof. univ. P. Tatarov; dr. conf. L. Obadă;  și a referenţilor oficiali: dr. hab., prof. univ. N. Taran și dr. C. Olaru.

Lăsând în urmă emoțiile de la susținerea cu succes a tezei, dânsa ne-a împărtășit ce factori favorizează reușita unei teze de doctor:

– Pentru a studia cu succes la doctorat, sunt necesare câteva condiții obligatorii: să-ți alegi reușit tema, să formulezi clar obiectivele de cercetare, să schițezi un plan bine chibzuit de studiere a acestora, să ai condiții optime pentru efectuarea cercetărilor și validarea lor în practică. Și, neapărat, să ai noroc și de un bun conducător științific.

Mă consider norocoasă, pentru că am avut parte de un excelent conducător –conf. univ., dr. Grigore Musteață, cunoscut savant oenolog și profesor al UTM, fapt pentru care îi mulțumesc din suflet. Am avut drept obiectiv să cercetez o sarcină actuală pentru sectorul vitivinicol din Republica Moldova – valorificarea  potenţialului aromatic al strugurilor soiurilor de selecţie autohtonă și obţinerea unui nou sortiment de vinuri armonioase, echilibrate şi cu potenţial odorant accentuat, cu caracteristici senzoriale sporite specifice şi tipice ţării noastre.

În lucrare am soluţionat problema privind argumentarea ştiinţifică şi identificarea regimurilor optimale de macerare a strugurilor de selecţie autohtonă, fermentare, condiţionare şi stabilizare ale vinurilor albe seci corespunzătoare, precum şi influenţa acestor parametri tehnologici asupra potenţialului aromatic din struguri şi vin.

În premieră a fost aplicată metoda olfactometrică de detectare a aromelor vinurilor din soiuri de selecţie autohtonă, a fost stabilit profilul odorant pe cale instrumentală, a fost cuantificată compoziţia volatilă specifică în soiurile Startovîi, Viorica şi Muscat de Ialoveni și au fost calculate valorile activităţii odorante ale compuşilor volatili din vinuri în dependenţă de diverse condiţionări.

În baza cercetărilor efectuate au fost obţinute rezultate inovatoare privind principalii compuşi volatili caracteristici soiurilor studiate şi au fost elaborate aromagramele specifice fiecărui soi. Au fost stabilite valorile activităţii odorante ale compuşilor, care contribuie semnificativ la aroma globală a vinurilor, ceea ce a permis identificarea regimurilor optimale de procesare a strugurilor. A fost elaborat modelul matematic al procedeului de macerare pentru extragerea optimală a compuşilor terpenici.

Se știe că pentru a se menţine pe piaţă sau pentru a cuceri segmente noi de realizare a mărfii, trebuie să ai un produs calitativ, dar şi original. Din acest punct de vedere, procesarea strugurilor de selecţie autohtonă prin metoda propusă de noi devine valoroasă şi justificată din punct de vedere economic. Iar perfecţionarea sortimentului de produse vinicole autohtone și racordarea acestuia la cerinţele consumatorului şi a pieţelor de desfacere va contribui la dezvoltarea ramurii agroalimentare.

Natalia Furtuna

(Visited 14 times, 1 visits today)