Pe 17 mai 2015 Universitatea Tehnică a Moldovei în cooperare cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică (AEE) au organizat o „masă-rotundă” cu genericul: „Provocările-cheie ce privesc promovarea surselor de energie regenerabilă în Republica Moldova”. Moderator – prof. Valentin Arion.

Ţara noastră şi-a asumat angajamente de promovare a măsurilor de economisire a energiei, pe de-o parte, şi de utilizare a surselor de energii regenerabile, pe de altă parte. În acest sens, în 2013 au fost adoptate programe şi planuri de acţiune pe o perioadă de până în anul 2020. Către acest orizont de timp Republica Moldova s-a angajat să reducă cu 20% consulul de resurse energetice primare, iar cca 20% din consumul final de energie (căldură, electricitate, carburanţi) să fie acoperit din surse regenerabile – lemne de foc, pelete şi brichete din paie şi alte deşeuri agricole, cu producerea de electricitate din energia solară şi energia eoliană.

Promovarea utilizării energiei regenerabile în RM este un imperativ şi o mare provocare, care ţin de două subiecte-cheie: consolidarea securităţii energetice a ţării și combaterea schimbărilor climatice.

Evenimentul a întrunit  peste 40 de participanți – reprezentanţi ai Ministerului Economiei, AEE, UTM, Institutului de Energetică al AŞM, ÎS „Energocom”, CET-1 Chişinău, Proiectului „Energie şi Biomasă” ş.a. Un viu interes au trezit discursurile rectorului UTM, acad. Ion Bostan, şi viceministrului Economiei, dlui Valeriu Triboi.

Eficienţa energetică şi energiile regenerabile

(Visited 11 times, 1 visits today)