Vizita la UTM a dnei Christine Merlet, angajată a Oficiului Relații Internaționale din Ecole Centrale de Nantes din Franța

În condițiile globalizării și integrării în spațiul socio-cultural european, cooperarea internaţională pe multiple planuri joacă un rol important în afirmarea UTM ca instituție de prestigiu în educaţie, ştiinţă, cercetare şi cultură. Pentru a-şi consolida dimensiunea internaţională, din an în an se extind relațiile de dezvoltare a cooperării atât în domeniul academic cât şi în cel al cercetării ştiinţifice, cu universităţi renumite din întreaga lume.

UTM are semnate acorduri de colaborare cu Organizații internaționale, Universități și Institute, Academii și Școli de înalte studii de profil din lume, care prevăd activități în comun, vizite reciproce, stagii, schimb de experiență.

În acest context se înscrie și vizita de lucru și schimb de experiență a dnei Christine Merlet, angajată a Oficiului Relații Internaționale din Ecole Centrale de Nantes (ECN), Franța, care în perioada 13 aprilie – 13 mai 2015 s-a aflat în vizită la Departamentul de Cooperări Internaţionale al UTM, conform planului de acțiuni prevăzute pentru implementarea proiectului ACTIVE (Atlantic Caucasus Technical Universities Initiative for Valuable Education), finanțat de Erasmus Mundus.

După cum ne-a comunicat dna Natalia Furtuna, coordonator programe francofone din cadrul Departamentului de Cooperări Internaționale (DCI) al UTM, pentru a contribui la amplificarea relațiilor de interacțiune academică dintre cele două instituții de învățământ, dna  Christine Merlet a luat cunoștință de procesul educațional de la noi, a avut întrevederi constructive cu cadrele didactice și studenții filierelor francofone, a venit cu propuneri utile și sugestii binevenite în vederea perfecționării studiilor de licență și celor de la master, a participat la Expoziţia lucrărilor de creaţie ale studenţilor UTM „Creaţia deschide Universul”, consacrată Zilei Europei, s-a întreținut cu factori de decizie din conducerea UTM și de la facultăți în scopul intensificării și aprofundării colaborării franco-moldave.

În imagine: (de la stânga la dreapta) Natalia Furtună, coordonator programe; Christine Merlet, colaborator ORI, ECN, Franța; dr. conf.univ. Valentin Amariei, prorector pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale; Tatiana Lucinschi, șef DCI, Aurelia Burduniuc, programator coordonator.

U

U

(Visited 4 times, 1 visits today)