CONCURSUL INTERNAŢIONAL STUDENŢESC „INGINERIA SISTEMELOR MICROELECTRONICE SERGIU RĂDĂUŢAN”– 2015

La concurs vor participa peste 20 de echipe studențești din Republica Moldova, România, Republica Belarus. Scopul concursului constă în dezvoltarea deprinderilor de elaborare de către studenţi a aplicaţiilor în domeniile: ingineria sistemelor microelectronice, sisteme și aplicații cu microcontrolere, robototehnică și dispozitive biomedicale.

Concursul este bazat pe participarea şi implicarea directă a studenţilor în actul educaţional alternativ – iniţiativă şi aplicare, mai mult decât acumulare de cunoştinţe.

În anul curent Concursul este susținut de Societatea absolvenţilor în specialității „Microelectronică”  a Universităţii Tehnice a Moldovei, Societatea de Inginerie  Biomedicală din Moldova, StarNet SRL, Romani Gaz Group SRL, ÎTŞ Informbusiness, SC Silicon Service SRL, ÎCS Micrologic Design Automation SRL.

Concursul  studenţesc internaţional  „Ingineria Sistemelor Microelectronice” in memoriam acad.  Sergiu Rădăuţan este organizat şi găzduit de Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi Catedra Microelectronică şi Inginerie Biomedicală.


Sergiu RădăuţanSergiu Rădăuţan
(născut la 17 iunie 1926, Chişinău) a fost un om de ştiinţă, specialist în domeniul fizicii şi chimiei materialelor semiconductoare, organizator şi primul rector al Institutului Politehnic din Chişinău, astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei – unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, Universitatea a pregătit peste 62000 de ingineri.

Concursul este divizat în două etape:

  1. vor prezenta proiectele în formă orală (Power Point) timp de 7-10 min.,
  2. prezentarea funcţionalităţiişi aplicaţiilor practice.

La deschiderea concursului vor participa reprezentanți ai conducerii Universităţii Tehnice a Moldovei, Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  sponsori, oameni de afaceri.

Concursul Studenţesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN” constituie un eveniment deosebit în istoria UTM şi o bună posibilitate pentru viitorii ingineri de a-şi manifesta capacitățile, ingeniozitatea şi spiritul creativ.

Detalii

Persoane de contact:

Victor Sontea

prof. univ., dr., șef Catedra Microielectronică și Inginerie Biomedicală,

Universitatea Tehnica a Moldovei

bd. Ștefan cel Mare, 168, Chișinău, Republica  Moldova.

tel. +(373) 22 509910 ; Fax. +(373) 22 509910

GSM +(373) 79460338

e-mail sontea@mail.utm.mdvsontea@gmail.com, www.me.utm.md

(Visited 9 times, 1 visits today)