Două grupe a câte 12 şi 16 studenţi, a. II şi III, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, specialitatea «Ingineria şi tehnologia transportului feroviar» își fac stagiile de practică în depoul de locomotive nr. 1 din Chișinău, unde iau cunoştinţă de procesul tehnologic de reparaţie în depou.

Stagiile au demarat pe 19 martie a.c. şi se vor încheia pe 15 mai. Alți 4 studenţi ai UTM își fac aici stagiul de licenţă.

În halele Depoului de locomotive nr. 1 al nodului fero­viar Chișinău munca cloco­teşte din plin. Studen­ţii-stagiari se arată profund impresionați de locomo­tivele sta­ţionate în hangarele gigantice, de metalul lucitor al osiilor montate de dimen­siuni impună­toare, de numeroasele mecanis­me din secţii.

– Vizita de iniţiere la întreprindere, în toate secţiile de reparaţie constituie doar o parte a programului practicii de producere a studenţilor UTM – viitori specialişti feroviari, opinează Vladimir Ciui, maistru su­perior de categoria I pentru reparaţia lo­­comotivelor şi trenurilor diesel la depoul nr.1.

În sala de clasă tehnică a depoului are loc instruirea teoretică a studenţilor. De astă dată dl Ciui, le vorbește studenților despre osiile montate. După care urmează o vizită în sectorul de revizie şi reparaţie a osiilor montate. Aici studenții urmăresc pe viu procesul de măsu­rare a acestora, iar Valeriu Șa­nuhin, lăcă­tuş de categoria V pentru repa­raţia ma­­terialului rulant, unul din cei mai expe­rimentaţi specialişti ai depoului, le demonstrează studenţilor cum se repară bucşa osiei montate.

Viitorii specialişti în domeniul feroviar urmăresc cu interes activitatea locomotivarilor cu experienţă. Printre ei este și o tânără domniță – Cristina Pavlinciuc, a. III, care se străduiește să însu­şeas­că cu toată seriozitatea cunoştinţele teoretice şi practice ce ţin de viitoarea profesie.

– Pot afirma cu toată încrederea că 99 la sută din tinerii care studiază specialitatea «Ingineria şi tehnologia transportului feroviar» vor alege să muncească după absolvire la Calea Ferată a Moldovei, susține Ilie Manole, şef program «Ingineria vehiculelor auto şi fero­viare», Departamentul transporturi, doc­tor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar la UTM, conducător al stagiului.

Ceea ce-i atrage pe tineri în această profesie este tehnica fero­viară sofisticată, procesul tehnologic de îngrijire şi reparaţie a materialului rulant, dar şi ro­mantica călătoriilor îndepărtate.

Liliana NICHIFOROV

Imagini: Iurie Kozlov

(Visited 10 times, 1 visits today)