Concursul de proiecte „Soluții inovatoare în domeniul comunicațiilor moderne”, desfășurat sub auspiciile Universității Tehnice de Comunicații și Informatică din Moscova în cadrul celui de-al VIII-lea Forum internațional al tineretului „Tehnologia informației în lumea comunicațiilor” (11-16 mai 2015), s-a soldat pentru echipa Universității Tehnice a Moldovei (Dinu Țurcanu, l.univ.sup., și Vasile Țurcan, masterand, FIMET) cu diplome, premii, un mentorat gratuit în modernizarea și comercializarea proiectelor din partea companiilor de telecomunicații prezente la forum și un certificat personalizat de participare la semifinala Concursului internațional de proiecte inovatoare în domeniul telecomunicațiilor „Telecom Idea”.

Citește mai mult

În perioada premergătoare adoptării Codului Educației, când în învățământul superior se resimțea acut necesitatea unor restructurări sistemice, menite să contribuie la îmbunătățirea pregătirii cadrelor, mai multe universități – UTM, USM, ASEM, USMF, USB – au accesat proiectul „Consolidarea autonomiei universitare în RM” (EUniAM) din cadrul programului comunitar TEMPUS-IV. Proiectul a fost acceptat pentru perioada 15.10.2012-14.10.2015 cu un grant de circa 1 mil. de euro.

La finalizarea preliminară a cercetărilor, pe 26 mai 2015 a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Dezbateri publice a propunerilor legislative privind consolidarea autonomiei universitare în sectorul învățământului superior din RM”.

Citește mai mult

După aprobarea Cartei universitare, Senatul UTM din 26 mai 2015 a examinat subiecte ce survin în urma punerii în aplicare a documentului respectiv: acte normative din domeniul autonomie universitare și chestiuni privind organizarea procesului educațional și managerial al instituției.

În baza informaţiei prezentate de dr.,conf. univ. Valentin Amariei,prorector pentru formare continuă al UTM, Senatul a aprobat Regulamentul privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (CDSI) al UTM.

Citește mai mult

În ședința din 26 mai 2015 Senatul UTM a examinat un subiect fierbinte pentru perioada dinaintea admiterii – taxele de studiipentru anul universitar 2015-2016.

Audiind informaţia prezentată de prof. univ. P. Todos, prim-prorector al UTM, Senatul a constatat că în anul de învățământ ce s-a scurs statul a alocat din buget pentru un student 22.810 lei, pe când un student ce învață pe bază de contract a achitat, în funcție de specialitate, între 5500 şi 7500 lei. Or, pentru instruirea acestei categorii de studenți taxa de studii acoperă cheltuielile reale în proporţie de doar 37-41%.

Citește mai mult

Recent o delegaţie a Republicii Moldova în componenţa dlor Ion Bostan, rector al UTM, academician; Gheorghe Duca, preşedinte al AŞM, academician; Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte al AŞM, academician, s-a deplasat la Bucureşti și a examinat cu dl Marius-Ioan Piso, preşedinte al Agenţiei Spaţiale Române (ROSA), problemele unei cooperări mai strânse în domeniul tehnologiilor spaţiale.

Tehnologiilor spaţiale le revine un rol primordial în impulsionarea și dezvoltarea diferitelor ramuri ale ştiinţei şi tehnicii, în special a agriculturii, geodeziei şi cadastrului, ecologiei şi monitorizării mediului etc. Astăzi mai multe universităţi din lume realizează diverse proiecte de elaborare a microsateliţilor. Aceşti sateliţi, împreună cu staţiile terestre, pot să realizeze un schimb intens de date. Precum se ştie, şi la Universitatea Tehnică a Moldovei a fost creat un Centru Naţional de Tehnologii Spaţiale (CNTS), care la ora actuală include în componenţa sa o staţie terestră telemetrică de comunicare cu satelitul pe orbită, o altă staţie terestră de recepţionare a semnalelor de la satelit şi un observator astronomic dotat cu un telescop modern „Celestron”.

Citește mai mult

Baltic to Black Sea Alliance in cooperation with Latvian Transatlantic Organisation are glad to announce an open call for an International study programme for students from Baltic and Black Sea regions that have been affected most by the recent geopolitical transformations.

The debate on foreign and security policy will bring together up to ninety undergraduate students from Ukraine (thirty students), Latvia (fifteen students), Estonia (ten students), Lithuania (ten students), Poland (fifteen students), Moldova (five students) and Georgia (five students).

Citește mai mult

În cadrul vizitei de documentare întreprinse în RM în vederea stabilirii unor contacte de colaborare reciproc avantajoasă cu universitățile din țara noastră, dl Francesco Domenico Veneziano, președintele companiei New Italian Investment & Management Co.Ltd., a avut o întrevedere cu reprezentanții conducerii de vârf a UTM: acad. Ion Bostan, rector, dr. hab. Larisa Bugaian, prorector, și dr. Valentin Amariei, prorector.

Citește mai mult

În perioada 16-17 mai curent, s-a desfășurat evenimentul Creative Lab, organizat de BEST Chișinău, pentru tinerii pasionați de IT și Design.

Pe parcursul competiției, participanții au avut oportunitatea de a-și prezenta timp de 24 de ore competențele din domeniul IT și Design. Lucrând în echipe la una dintre probele alese de Coding sau Design, tinerii au dat dovadă de ingeniozitate și creativitate la realizarea însărcinărilor propuse.

Citește mai mult

  1. Cu privire la aprobarea Cartei UTM
  2. Aprobarea taxelor pentru studii, a. u. 2015-2016
  3. Aprobarea Regulamentului privind formarea și funcționarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a UTM
  4. Aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare a Senatului UTM
  5. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pe anul 2015 elevii liceelor, colegiilor și a școlilor din RM, nominalii “Creativitate tehnică” și “Creativitate artistică”

În data de  28  mai  2015, ora 11.00, sala de expoziții (9-208), la Facultatea de Urbanism și Arhitectură a UTM va avea loc Festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului „Shaping the way people build”, susținut decompania SINIAT S.A. România – unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții de construcții și sisteme pe bază de gips din Europa.

Participanții la acest concurs de creativitate au avut sarcina de a propune un proiect de execuţie pentru plafonul suspendat din gips-carton amplasat în faţa decanatului Facultăţii de Urbanism și Arhitectură.

Detalii pe: http://www.siniat.md/concurs-fua/