Viorel BostanÎn baza Hotărîrii Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. AT- 2/2 din 09 aprilie 2014 privind desemnarea laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2014” şi în temeiul art. 7, lit. (a), (c) şi art. 3, lit. (b) al Regulamentului de organizare  şi desfăşurare  a concursului naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-5/2 din 05 iulie 2010, a fost desemnat în calitate de laureat al concursului menţionat dl Viorel BOSTAN, dr. hab., prof. univ.

Conform prevederilor hotărîrii menţionate teza de doctor habilitat elaborată de dl Viorel BOSTAN a fost nominalizată drept Teză de doctor habilitat de excelenţăMetodele matematice şi metode de eficientizare a conversiei energiilor regenerabile în baza efectelor aerohidrodinamice”, specialităţile 122.03. Modelare, metode matematice, produse program / 242.01.Teoria maşinilor, mecatronica.

Teza este consacrată studiului fenomenelor aero-hidrodinamice în rotoarele turbinelor eoliene şi microhidrocentralelor de flux de mică putere, cu aplicarea modelelor matematice de descriere a fizicii curgerii fluidelor  şi a metodelor moderne de simulare numerică a turbulenţei din cadrul CFD.

Rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul cercetărilor conduc la sporirea eficienţei conversiei şi a capacităţilor funcţionale ale turbinelor eoliene şi microhidrocentralelor de fux de mica putere.

Conform prevederilorRegulamentului de organizare şi desfăşurare  a concursului naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”,  art. 9 lit. (b), laureaţii concursului sunt premiaţi cu diplome de excelenţă, oferite de către CNAA, precum şi cu premiu bănesc, oferit de către instituţia în cadrul căreia a fost realizătă teza.

(Visited 7 times, 1 visits today)